Ai rămas fără furnizor de gaze naturale? Ce trebuie să știi!

Consumatorii casnici sau noncasnici care rămân fără furnizor de gaze naturale din diferite motive sunt preluați de către un Furnizor de Ultimă Instanță (FUI), conform normelor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

FUI este furnizorul care îți asigură continuitatea în alimentarea cu gaze naturale atunci când rămâi fără furnizor.

FUI desemnat are obligația să preia locurile de consum rămase fără alimentare cu gaze naturale în mod automat sau la cerere, în funcție de câteva criterii.

Locurile de consum care se preiau automat sunt cele care:

 • au un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh, iar clientul final nu a reușit să își găsească un furnizor de gaze naturale după încetarea contractului de furnizare (cu excepția situației denunțării unilaterale a contractului de către clientul final);
 • în cursul procesului de schimbare a furnizorului, ajung în situația în care noul furnizor nu le mai poate asigura alimentarea cu gaze naturale înainte de intrarea în vigoare a contractului, indiferent de consumul anual.

Locurile de consum care se preiau la solicitarea clientului final, adresată FUI cu cel puțin o zi lucrătoare înainte de data la care încetează contractul cu furnizorul actual (FA), sunt cele care:

 • au un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh și nu au reușit să își găsească un furnizor după denunțarea unilaterală a contractului de furnizare;
 • au un consum anual mai mare de 28.000 MWh și nu au reușit să își găsească un furnizor după încetarea contractului de furnizare.

Prețul gazelor naturale pentru perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023 este stabilit prin OUG nr. 27/2022, inclusiv pentru clienții preluați în regim de FUI, astfel:

 • maximum 0,31 lei/kWh, TVA inclus, pentru clienții casnici;
 • maximum 0,37 lei/kWh, TVA inclus, pentru clienții noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în 2021 la locul de consum a fost de cel mult 50.000 MWh.

Pentru alte categorii de clienți, modul de facturare este disponibil pe pagina ANRE.

De reținut: furnizarea în regim de FUI este temporară, astfel:

 • minimum 12 luni de la data preluării pentru clienții finali cu un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh, aceștia fiind preluați în mod automat;
 • o lună de la data preluării pentru clienții finali cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh, aceștia fiind preluați la cerere, după solicitarea făcută către FUI.

Clienții finali preluați în regim de FUI au posibilitatea să încheie oricând un contract de furnizare a gazelor naturale cu un furnizor din piața concurențială. FUI nu se schimbă pe perioada furnizării de ultimă instanță; acest lucru este posibil doar dacă își pierde calitatea de FUI.

Pe site-ul ANRE poate fi consultată lista furnizorilor de ultimă instanță pentru gaze naturale, dar pot fi găsite și informații suplimentare referitoare la furnizarea de gaze naturale în regim de ultimă instanță.

Ce trebuie să știi legat de plafonarea și compensarea facturilor de electricitate și gaze

Dacă ești client casnic și nu știi dacă vei beneficia sau nu de plafonarea prețului și compensarea facturilor tale de energie electrică și/sau gaze naturale poți regăsi în acest articol o serie de precizări care sperăm să te ajute să evaluezi dacă te califici pentru această schemă de sprijin valabilă pentru perioada noiembrie 2021-martie 2022.

Informațiile se regăsesc și într-un pliant postat pe pagina Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

COMPENSAREA: vine în sprijinul clienților casnici de energie și vizează plata de la bugetul de stat a unei cote părți din valoarea consumului de energie electrică și gaze naturale, după cum urmează:

Energie electrică – Acordarea unei compensaţii unitare în valoare de cel mult 0,291 lei/kWh, dacă:

 • consumul clientului final din perioada facturată este mai mare decât consumul minim determinat ca produs între valoarea de 1 kWh/zi şi numărul de zile din perioada de facturare şi mai mic decât consumul de referinţă determinat ca produs între valoarea consumului zilnic de referinţă şi numărul de zile din perioada de facturare prevăzut în tabelul de mai jos;
 • prețul final care ar trebui achitat de clientul casnic este mai mare decât prețul de referință de 0,68 lei/kWh (include tarifele reglementate pentru servicii de reţea, contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă, contravaloarea certificatelor verzi, acciză şi TVA).

Limitele maxime ale consumului pentru care se aplică compensarea pe întreaga perioadă alocate în tranșe lunare, pentru energie electrică:

Luna şi anulConsum zilnic de referinţă (kWh) (cu abatere maximă de 10%)Consum lunar maxim (kWh) (+ maxim 10%)
Noiembrie 2021 (30 de zile)9,93kWh (10,92 kWh)297,9 kWh (327,69 kWh)
Decembrie 2021 (31 de zile)9,93kWh (10,92 kWh)307,83 kWh (338,61 kWh)
Ianuarie 2022 (31 de zile)9,93kWh (10,92 kWh)307,83 kWh (338,61 kWh)
Februarie 2022 (28 de zile)9,93kWh (10,92 kWh)278,04 kWh (305,84 kWh)
Martie 2022 (31 de zile)9,93kWh (10,92 kWh)307,83 kWh (338,61 kWh)

Notă: Limita maximă a consumului pentru care se aplică compensarea pe întreaga perioadă este 1.500 kWh energie electrică, alocat în tranșe lunare.

Gaze naturale: Acordarea unei compensaţii unitare în valoare de cel mult 33% din valoarea componentei preţului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului beneficiar, dacă:

 • limita minimă de consum zilnic este de 7 kWh, iar consumul de gaze naturale din perioada de facturare nu depășește consumul de referință pentru fiecare lună din perioada noiembrie 2021 – martie 2022 ale cărui valori sunt menționate în tabelul de mai jos;
 • prețul gazelor naturale din contractul clientului final este mai mare decât prețul de referință de 125 lei/MWh (nu include TVA, taxe şi tarife reglementate, tarife de înmagazinare, precum şi acciza, aplicabile la data de 30 octombrie 2021). În situaţia în care, în urma aplicării compensării, valoarea reprezentând diferenţa dintre preţul gazelor naturale din contract şi suma de compensare este mai mică de 125 lei/MWh, se compensează doar diferenţa dintre preţul gazelor naturale şi preţul de referinţă.

Limitele maxime ale consumului pentru care se aplică compensarea pe întreaga perioadă alocate în tranșe lunare, pentru gaze naturale:

Luna şi anulConsum mediu lunar (kWh)
Noiembrie 20211.649,05
Decembrie 20212.405,61
Ianuarie 20222.762,51
Februarie 20222.512,56
Martie 20222.330,27
Total11.600

Notă: Limita maximă a consumului pentru care se aplică compensarea pe întreaga perioadă este 11.660 kWh (echivalentul a 1.000 mc) de gaze naturale, alocat în tranșe lunare.

PLAFONAREA: vine în sprijinul clienților casnici de energie și vizează prețurile finale la energie electrică și gaze naturale facturate acestora care nu pot depăşi prețurile stabilite prin Lege, fără a interveni în prețul contractual

Energie electrică: Preţul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 1 leu/kWh, din care componenta de preţ al energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,525 lei/kWh, având incluse: componenta de preţ al energiei electrice, acciza, tarifele reglementate de transport şi distribuţie, serviciile de sistem, certificatele verzi, contribuţia de cogenerare de înaltă eficienţă energetică, costurile de furnizare, TVA.

Gaze naturale: Preţul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,37 lei/kWh, din care componenta de preţ al gazelor naturale va fi în valoare de maximum 0,250 lei/kWh, având incluse: componenta de preț al gazelor naturale, costul de transport, tariful de înmagazinare, acciza, tariful de distribuţie, costurile de furnizare, TVA.

Recomandări ale ANRE

Clienții finali care au neclarități privind factura de energie electrică şi gaze naturale, trebuie:

 • Să se adreseze pentru clarificări furnizorului care a emis factura, acesta având obligația transmiterii unei explicaţii clare şi uşor de înţeles a modului în care este calculată valoarea facturii, în special în cazul aceasta este bazată pe un consum estimat;
 • În măsura în care apreciază că prin răspunsul formulat de către furnizor nu au fost aduse clarificările necesare, clientul final are posibilitatea să se adreseze ANRE sau altor instituții care au atribuții în acest sens, chiar şi instanței de judecată.

De asemenea, ANRE mai recomandă clienților finali de energie electrică şi gaze naturale următoarele:

 • Să încheie o convenție de consum cu furnizorul de energie electrică sau de gaze naturale;
 • Să verifice în contract perioada în care trebuie transmis furnizorului indexul și să beneficieze de mecanismul autocitirii pentru a evita facturarea unui consum estimat şi ulterior regularizarea acestuia;
 • Să verifice dacă facturarea s-a efectuat potrivit indexului transmis;
 • Să nu ignore notificările transmise de furnizorul de energie privind modificarea condiţiilor contractuale, în special modificarea preţurilor/tarifelor;
 • Dacă aceste modificări nu respectă condiţiile prevăzute în contract (preţ fix pe o anumită perioadă de timp), clientul final are dreptul să sesizeze ANRE sau alte instituții care au atribuții în acest sens, chiar şi instanţa de judecată.

Totul despre indexul contorului tău de energie

Transmiterea indexului autocitit este cea mai bună soluție pentru a monitoriza cu ușurință costurile aferente consumului de gaze naturale și energie electrică. În acest fel, plătești efectiv atât cât ai consumat într-o anumită perioadă și eviți estimările care pot fi mai mari sau mai mici decât consumul real înregistrat.

Este important să știi că furnizorii pun la dispoziția clienților mai multe canale de transmitere a indexului prin autocitire (telefonic, prin sms, pe pagina web a furnizorului, prin aplicații mobile dedicate etc.). Dacă din contractul tău nu rezultă clar ce variante ai, solicită furnizorului să-ți comunice ce modalități sunt disponibile, precum și perioada (intervalul calendaristic) în care trebuie să transmiți indexul astfel încât să fie luat în considerare la emiterea facturii.

Vrei să afli când și cum se citește contorul de energie electrică sau gaz sau ce trebuie să faci dacă acesta e blocat?  Pe noul site autocitiri.ro găsești o serie de informații complete și chiar un set de răspunsuri menite să te ghideze în tot acest proces de identificare și transmitere a indecșilor.

Și, foarte important, aceste info sunt valabile pentru orice consumator de energie din România, indiferent de distribuitorul pe care îl are.

Mai multe informații pe subiect poți găsi și în articolele următoare:

Cum și în ce condiții te poți debranșa de la sistemul centralizat de încălzire

Tot mai multe persoane doresc să asigure un grad ridicat de confort familiei în ceea ce privește temperatura din locuință, fapt care este din ce în ce mai dificil de realizat atunci când depinzi de un sistem centralizat de încălzire. Dovada o vedem aproape în fiecare sezon rece mai ales în orașele mari din țară, cazul Bucureștiului fiind deja emblematic.

Te-ai gândit și tu că este timpul să renunți la încălzirea centralizată și să alegi o centrală de apartament?

În continuare îți vom prezenta tot procesul pe care trebuie să îl respecți pentru a putea face debranșarea în mod legal. Vom face referire în principal la RADET, pentru că ei au pus la dispoziție public mai multe informații pe acest subiect. Dacă aparții de altă companie de termoficare, solicită informații la biroul lor.

Cadru legal

Debranșarea de la sistemul centralizat de încălzire este reglementată prin Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică. Legea conține mai multe prevederi care sunt de interes în vederea debranșării și anume:

 • articolul nr. 30 prevede condițiile necesare a fi îndeplinite pentru debranșare, respectiv: obținerea acordului vecinilor de pe orizontală și verticală, acordul scris al Asociației de Proprietari exprimat prin hotarârea adunării generale, faptul că debranșarea nu se poate realiza în timpul sezonului de încălzire și că deconectarea poate fi efectuată doar de către operatorul care are și calitatea de furnizor în termen de maximum 45 de zile de la data solicitării, după ce verifică documentele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor cumulative impuse.
 • articolul nr. 32 prevede faptul că operatorul serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat are dreptul de a stabili condițiile tehnice de branșare sau debranșare a utilizatorilor de energie termică la instalațiile aflate în administrarea lor. 
 • articolul nr. 45 – debranșarea de la SACET (Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică) fără respectarea legii poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 500 și 1.000 de lei.

Potrivit articolului nr. 47 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice – se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 orice „modificare neautorizată de către utilizatori a instalațiilor, utilajelor, echipamentelor și a dotărilor aferente sistemelor de utilități publice.”

Mai apoi, articolul nr. 247 din Regulamentul cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, prevede că “În situaţia în care deconectarea se face cu intenţia înlocuirii sistemului de încălzire centralizat cu un alt sistem de încălzire individual, modificarea sistemului de încălzire individual se va face numai cu autorizaţie de construire, obţinută în condiţiile legii, care va ţine cont de modul individual de evacuare a gazelor de ardere, astfel încât condiţiile de mediu din imediata vecinătate să nu fie influenţate şi să fie respectat principiul de asigurare a unui mediu curat pentru vecini.”

Înainte de a emite avizul de deconectare, furnizorul are obligația de a verifica îndeplinirea condițiilor. În condițiile în care deconectarea se realizează fără îndeplinirea condiţiilor legale, furnizorul este îndreptăţit să aplice penalizări la factură, reprezentând cheltuielile suplimentare de exploatare datorate deconectării.

Când se poate face debranșarea 

Așa cum am menționat și mai sus, nu te poți debranșa în timpul sezonului rece, atunci când sistemul este în funcțiune. Potrivit RADET București, documentația de debranșare poate fi înregistrată în intervalul 15 aprilie – 31 august (debranșare totală) și până pe 1 septembrie (debranșarea parțială). Toate cheltuielile privind debranșarea vor fi suportate de tine. 

Pregătirea proiectului de gaz

Pentru a întocmi proiectul de gaz, trebuie să apelezi la o firmă autorizată ANRE, care cunoaște toate formalitățile în această etapă și care se poate ocupa și de instalația de gaze. Proiectul de gaz trebuie să cuprindă cel puțin:

 • Analiza și descrierea situației existente față de proiectul inițial al blocului, apartamentele branșate și debranșate, cu sau fără altă sursă de încălzire, starea tehnică a instalației de distribuție de la subsolul blocului și/sau alte date concrete, care vor fi trecute la fața locului în memoriul tehnic justificativ;
 • Analiza tehnică din care să rezulte necesitatea modificării instalației termice, soluția tehnică și justificarea tehnico-economică;
 • Caietul de sarcini pentru executarea lucrărilor;
 • Schema coloanelor cu necesarul de căldură, precum și pierderile de presiune la baza fiecărei coloanei, la nivel de scară și bloc;
 • Breviarul de calcul hidraulic de dimensionare și breviarul de calcul pentru stabilirea necesarului de căldură în noile condiții;
 • Antemăsurătorile pentru lucrările care trebuie efectuate pentru instalația de încălzire și pentru apa caldă de consum.

Proiectul trebuie întocmit în așa fel încât, în urma modificărilor termice, să nu ducă la creșterea consumurilor specifice de energie aferente apartamentelor rămase racordate.

Care sunt pașii procedurii de debranșare

Debranșarea de la sistemul centralizat de încălzire poate fi realizată de către o firmă autorizată sau de furnizor, doar cu respectarea cerințelor tehnice și legale. Iată care sunt pașii procesului de debranșare:

Pasul 1 – Depui cererea de debranșare, alături de acordul scris al vecinilor și al Asociației de Proprietari;

Pasul 2 – După depunerea cererii, aștepți să primești o informare referitoare la condițiile legale de debranșare și avizul tehnic de debranșare. Acesta trebuie aprobat de Asociația de Proprietari și prezentat la Secția de Termoficare, pentru a întocmi avizul de plată;

Pasul 3 – După ce achiți toate taxele aferente debranșării, operatorul local de distribuție a energiei termice se va ocupa de efectuarea lucrărilor de debranșare de la sistemul centralizat de încălzire;

Pasul 4 – După finalizarea lucrărilor, se va întocmi un proces-verbal de debranșare în patru exemplare;

Pasul 5 – Reprezentantul Asociației de Proprietari va merge la Serviciul Vânzare Facturare Recuperare Creanțe pentru a întocmi un act adițional la contractul existent, care va conține noile Suprafețe Echivalente Termic (SET);

Pasul 6 – Un reprezentant al Adunării Generale a Asociației de Proprietari trebuie să verifice debranșarea și să hotărască modul în care va fi înregistrat și repartizat consumul între apartamentele rămase, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1386/2003.

Aspecte legale

Înainte de a începe procedura de debranșare de la sistemul centralizat de încălzire, este bine să ai în vedere câteva aspecte legale și anume:

 • Furnizorul de energie termică nu poate să refuze debranșarea individuală a unui consumator. Potrivit articolului nr. 34 din Ordonanța de Urgență 73/2002, orice consumator de energie termică are dreptul de a solicita rezilierea contractului printr-un preaviz de 30 de zile calendaristice;
 • Operatorul serviciului de alimentare cu energie electrică în sistem centralizat are dreptul de a stabili condițiile tehnice de debranșare cu respectarea normelor emise de ANRSC (Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice);
 • Intervențiile la construcțiile existente, transformarea, extinderea, desființarea parțială sau lucrările de reparații trebuie realizate doar pe baza unui proiect avizat de proiectantul inițial al clădirii sau a unei expertize termice, întocmite de un expert tehnic atestat;
 • Dacă dorești montarea unei centrale termice de apartament, este necesară debranșarea totală de la furnizorul local de energie termică.

Când nu se poate realiza debranșarea

Debranșarea de la sistemul centralizat de încălzire nu poate fi realizată în următoarele situații:

 • Atunci când se solicită deconectarea unor corpuri de încălzire din cadrul spațiului de locuință unde nu sunt montate repartitoare de costuri (articolul nr. 251 din Legea nr. 51/2006);
 • Atunci când se solicită deconectarea totală fără a se asigura încălzirea spațiului cu o sursă alternativă de producere a energiei termice (articolul nr. 251 din Legea nr. 51/2006);
 • Atunci când în cazul blocului respectiv nu au fost efectuate deconectări anterioare (articolul nr. 249 din Legea nr. 51/2006).

Dacă nu se respectă prevederile legale privind debranșarea, furnizorul are dreptul, conform articolului nr. 248 din Legea nr. 51/2006, să aplice penalități la factură aferente cheltuielilor suplimentare de exploatare datorate deconectării. De asemenea, persoana în cauză va trebui să plătească și o amendă cuprinsă între 500 și 1.000 de lei. Constatarea și aplicarea sancțiunilor sunt realizate de către reprezentanții împuterniciți ai autorităților de reglementare competente și/sau autoritățile administrației locale.

Cât costă debranșarea

În plus față de costurile aferente obținerii documentelor necesare pentru aprobarea și derularea lucrărilor de debranșare, în cazul RADET spre exemplu, cheltuielile mai includ și:

 • Taxa de verificare a documentației tehnice de debranșare – 59,34 de lei fără TVA;
 • Taxa pentru lucrările de debranșare, calculată în funcție de numărul de etaje al blocului și de tipul de legătură al caloriferelor din locuință (înfiletare sau sudură). În acest context, taxa poate fi cuprinsă între 47 și 85 de lei pentru primul calorifer, iar pentru următoarele, se aplică o taxă suplimentară de 8 lei per calorifer (fără TVA).

Dacă aparții de altă companie de termoficare, solicită aceste informații de la biroul lor de informații. 

Rebranșarea

Dacă dorești rebranșarea apartamentului tău la sistemul centralizat de încălzire, trebuie să știi că în cazul RADET, aceasta nu presupune taxe suplimentare pentru golirea instalației sau manoperă. Tot ce trebuie să faci este să completezi o solicitare scrisă și să ai acordul reprezentantului Asociației de Proprietari (prin semnătură și ștampilă). Cererea trebuie să includă datele de identificare și un număr de telefon pentru a putea fi contactat de reprezentanții Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice București. 

Așa cum am menționat și mai sus, dacă aparții de altă companie de termoficare, informează-te care sunt condițiile rebranșării. 

Rebranșarea decurge destul de rapid dacă ai toate documentele necesare. Este recomandat să începi procedurile încă din aprilie, pentru a avea suficient timp la dispoziție să obții aprobările și să îți dezinstalezi centrala de apartament sau un alt sistem individual de încălzire.

Debranșarea este un proces care necesită răbdare și implică un efort semnificativ, dar, dacă faci parte dintre cei afectați de avariile repetate ale rețelei centralizate de termoficare, merită efortul depus pentru a obține un confortul termic necesar în perioada rece folosind o centrală termică de apartament.

Surse:

Cum poți preveni incidentele din locuință: reguli de bază

Dacă ai cumva în casă improvizații sau alte neconformități la instalațiile de electricitate sau de gaz și mai ales dacă cei mici sunt lăsați nesupravegheați trebuie să știi că acestea pot duce la incendii sau la alte tipuri de incidente care se pot solda tragic, cu pierderea celor dragi și te pot lăsa fără agoniseala de o viață.

Verificarea periodică a instalațiilor electrice și de gaz și repararea neconformităților doar de către specialiști, curățarea anuală a coșurilor de fum și a hornurilor, renunțarea la orice tip de improvizații sunt doar câteva din regulile care, odată respectate, te pot pune la adăpost de incidente tragice.

verificarea-instalatiilor-electrice-doar-de-catre-specialisti

Verifică instalațiile electrice din locuințe și fă reparațiile numai cu specialiști

Ai obiceiul de a alimenta mai multe aparate electrice: radiatoare, plite electrice, boilere, calorifere, aeroterme din aceeași priză sau din același prelungitor? Când siguranța sare ai pus o sârmă mai groasă sau ai blocat declanșarea ei cu un băț? La caloriferul electric folosești un prelungitor cu un cablu foarte subțire sau o improvizație care atârnă pe covor, punând în pericol siguranța celor din casă? Greșit!

Totuși, dacă ești într-una din situațiile descrise anterior, trebuie să iei rapid măsuri:

 • Pentru început, îți recomandăm să faci o verificare atentă a locuinței pentru a identifica situațiile cu potențial risc de producere a incendiilor.
 • Odată identificate, aplică regula de bază, chemând un electrician autorizat care să facă reparațiile la instalațiile electrice în locuință fiindcă cel care nu are această calitate poate declanșa un incendiu sau se poate electrocuta. Electricianul trebuie să verifice instalaţia, ori de cîte ori se deconectează o siguranţă sau ori de câte ori observi că ceva nu e în regulă.
 • Tot specialiștii sunt cei care pot înlocui echipamentele electrice ce prezintă defecțiuni: tablouri electrice, doze, prize, întrerupătoare etc.
 • Dacă termostatul este defect sau sunt elemente de plastic topite nu mai folosi aparatul de încălzit electric.
 • Nu utiliza aparate electrice de gătit dacă au cordoane de alimentare cu izolația străpunsă, improvizate sau ștechere defecte.
 • Îndepărtează materialele combustibile (haine, documente etc.) din vecinătatea aparatelor de încălzit electrice.
 • Nu amplasa perdelele sau alte materiale textile în imediata apropiere a becurilor de tip incandescent, deoarece pot lua foc foarte uşor.
 • Nu amplasa radiatoarele lângă perdele sau mobilier şi nu le utiliza pentru uscarea rufelor.
 • Cheamă un electrician autorizat dacă dorești să utilizezi consumatori mari de energie în locuinţă (radiatoare electrice, boilere, instanturi de apă caldă etc.) – este posibil să fie nevoie de modificarea instalaţiei pentru a fi în siguranţă şi implicit de avizul distribuitorului de energie.
curata-cosurile-si-hornurile-in-fiecare-an

Coșurile de fum și hornurile trebuie curățate în fiecare an

O incidență crescută în ceea ce privește cauzele producerii incendiilor o reprezintă coșurile de fum și hornurile necurățate sau defecte. Potrivit unui sondaj IRES realizat pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, 44,5% dintre cei care dețin coș de fum nu apelează la personal specializat, cel puțin o dată pe an, pentru verificarea ori curățarea acestuia. Îngrijorătoare sunt și datele oficiale referitoare la improvizațiile făcute la instalațiile de gaz, dar și la cele electrice.

Ține sub observație instalațiile de gaz, cele de încălzire, coșurile de evacuare a gazelor arse din încăperi, fără a uita o clipă faptul că cei mici nu trebuie lăsați nesupravegheați în casă fiindcă sunt tentați să experimenteze tot felul de lucruri pe care le fac cei mari și asta poate genera incidente grave.

Nu uita că siguranța familiei depinde în primul rând de tine, prin măsurile de prevenție pe care le iei. De aceea:

 • Dacă stai la casă, asigură curățarea coşurilor de fum şi a hornurilor de cel puţin două ori pe an, o dată înainte de începerea sezonului rece, numai cu persoane autorizate.
 • Verifică şi îmbinările între aparatele de încălzire şi coşurile de evacuare, deseori fiind necesară refacerea acestor îmbinări dacă sunt afumate. La fel de importante sunt garniturile de etanşare de la focare, care trebuie schimbate periodic, deoarece trebuie să reziste la temperaturi ridicate.
 • Dacă stai la bloc, asigură-te că apartamentul are în bucătărie, unde sunt instalate mașini de gătit, tip aragaz, un canal sau grilă de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere spre exterior. Dacă aceste goluri sunt obturate trebuie eliberate, iar remedierea să fie făcută de specialişti autorizaţi.
 • Verifică periodic şi menţine în bună stare de funcţionare instalaţiile (conducte, robinete, arzătoare etc).
 • Aragazurile trebuie supravegheate în timp ce se prepară hrana, existând riscul ca acestea să se stingă provocând în acest fel acumulări de gaze.
 • Aragazurile nu trebuie utilizate pentru încălzirea locuinţei.
 • Ai grijă ca verificarea instalațiilor interioare de gaz să fie făcută o dată la doi ani, cu firme autorizate
 • La centralele termice, montarea acestora și ulterior verificarea periodică se face numai de către specialiști.
 • Montează detectoare de incendiu și de gaz în locuinţă întrucât acestea emit semnale care te previn cu privire la producerea incidentelor.

Nu în ultimul rând, fumatul trebuie să fie în atenția noastră, întrucât reprezintă una dintre cauzele generatoare de incendii atunci când, din neglijență, scăpăm mucuri de țigară incandescentă pe covor sau când adormim cu țigara aprinsă. Totodată, sunt copii care mor anual fiindcă provoacă incendii cu țigări, chibrite sau brichete, iar acestea nu ar trebui să fie nicidecum la îndemâna celor mici.

Mai multe informatii despre importanța prevenției și a respectării unor reguli de bază în ceea ce privește utilizarea surselor de energie găsești aici și aici.

Ce opțiuni am în contul meu online

Vrem să îți facem viața mai ușoară, motiv pentru care am creat servicii online pentru monitorizarea consumului, autocitirilor și a facturilor. Este rapid, simplu și găsești toate informațiile de care ai nevoie într-un singur loc, pe computer sau pe telefon.

De ce să optezi pentru un cont online?

Trăim într-o lume care se mișcă foarte rapid, dar mai ales o lume în care toate informațiile ne sunt la îndemână, de cele mai multe ori, gratuit. Ne-am obișnuit să cautăm rapid pe Internet orice informație de care avem nevoie și să găsim răspunsuri în câteva minute.

Toți marii furnizori de energie electrică îți pun la dispoziție un spațiu online, personal, în care poți vedea informații despre consumul tău, despre plăți, preavize și alte notificări. Aici ai posibilitatea să plătești factura online, să trimiți solicitări direct furnizorilor sau să iei legătura direct cu specialiști în domeniu.

Creează-ți un cont online

Pasul 1 – Dacă nu ai încă un cont online pentru furnizarea de energie, tot ce trebuie să faci este să accesezi adresa online și vei găsi un formular specializat pentru aplicații.

Pasul 2 – Pentru a crea un cont tot ce trebuie să faci este să trimiți o solicitare, prin acest formular, cu adresa ta de email. Îți poți crea singur parola, conform indicațiilor de securitate.

Pasul 3 – O dată creat contul, poți adăuga datele de consumator conform contractului sau contractelor de furnizare, pentru fiecare loc de consum.

Pasul 4 – Poți vedea toate contractele înregistrate pe numele tău, la furnizorul selectat, în funcție de tipul de consum (gaze naturale sau energie electrică) și locul de consum.

Atenție! Asigură-te că domeniul accesat este cel oficial, menționat în contractul de furnizare sau pe factura fizică. Dat fiind că trebuie să furnizezi date personale, fii sigur că le furnizezi pe canalele oficiale și sigure.

Ce acțiuni poți face în contul tău online

cum-poti-sa-folosesti-contul-tau-online
1. Plată online

Unul dintre cele mai importante beneficii pe care le ai la crearea unui cont online direct la furnizor este că poți plăti factura lunară cu mare ușurință. În contul tău poți găsi toate facturile emise de furnizor, cu costurile și detaliile despre consum aferente fiecărei factură.

Pasul 1 – autentifică-te în platformă. După crearea contului în platformă, ai acces la toate detaliile legate de consumul înregistrat pentru fiecare loc de consum. De ce este importantă mențiunea “consum înregistrat”? Deoarece toate datele despre consumul de energie sunt bazate pe citirea manuală a contorului, de către tine sau de către agenții furnizorului.

Pasul 2 – Vezi lista facturilor. În contul tău vei găsi o listare a facturilor înregistrate la locul de consum selectat. Ele sunt afișate în ordine cronologică, cele mai noi emise fiind bineînțeles primele din listă. Fiecare factură este marcată cu câteva date esențiale, cum ar fi codul de consumator, codul facturii, data emiterii, valoarea de plată și statutul plății. Cele achitate sunt marcate întocmai, iar pentru cele neachitate vei găsi o opțiune pentru plată online.

Pasul 3 – Plătește online. Dă click pe butonul aferent facturii pe care dorești să o plătești și vei fi direcționat către un portal online de plăți securizate sau altă soluție pentru plăți online.

De ce să optezi pentru plata online? Este o soluție foarte rapidă, vezi exact ce achiți și poți evita să stai la coadă. Plata online se realizează doar cu cardul bancar, deci dacă preferi plata în numerar, trebuie să achiți la birourile furnizorului din orașul tău sau la partenerii de plăți ai acestuia.

2. Istoric

În contul tău poți vizualiza listele de facturi emise pentru fiecare loc de consum, istoric de plăți, de indexuri autocitite sau de consum. Poți vedea statistici pe anumite perioade, dorite de tine, sub formă de liste sau grafice.

Astfel, ai o imagine clară asupra consumului înregistrat într-o anumită perioadă, cum ar fi o iarnă friguroasă și poți compara cu alte perioade similare.

Pasul 1 – În contul tău, accesează pagina dedicată statisticii pe care dorești să o consulți: facturi, indexuri, consum, plăți. În unele cazuri pagina de istoric este afișată separat, iar alteori poți găsi istoricul în pagina de listare.

Pasul 2 – Selectează perioada dorită. Dacă te interesează o anumită factură, sau consumul dintr-o perioadă fixă, caută funcția de filtrare la afișare și selectează perioada dorită.

De ce e utilă această funcție? Ai în contul tău toate datele înregistrate, de la începutul contractului, până în prezent, organizate pentru fiecare loc de consum. Le poți accesa oricând și este mult mai ușor să găsești o anumită factură, un anumit index. Ai siguranța că aceste date nu se pierd și în plus, le poți accesa de oriunde ai fi.

3. Autocitire

Trimiterea indexului către furnizor în perioada indicată îți asigură facturarea pe energia consumată, spre deosebire de perioadele de estimări și regularizări. Astfel, plătești doar ceea ce ai consumat și nu vei avea plăți estimate.

Poți trimite autocitirea către furnizor și prin alte metode, electronice, însă în contul tău se vor salva toate datele trimise și vei putea ține mult mai ușor evidența.

Pasul 1 – Verifică la contor indexul înregistrat. Vei raporta separat pentru energie electrică și pentru gaze naturale.

Pasul 2 – Intră în contul tău și accesează pagina dedicată autocitirii. Urmează instrucțiunile de pe ecran astfel încât să ajungi în pagina de trimitere autocitire.

Pasul 3 – Completează datele necesare. Selectează locul de consum și tipul de consum pe care îl raportezi: gaze naturale sau energie electrică. Introdu data la care ai realizat citirea contorului și valoarea citită.

Trimite autocitirea indexului în perioada specificată. În fiecare lună, furnizorul tău colectează datele de autocitire într-o anumită perioadă. Astfel, poți găsi momentul potrivit să citești contorul, în funcție de programul tău.

Dacă nu trimiți autocitirea în intervalul specificat, facturarea se va face pe valoarea estimată, conform contractului. Vei găsi în contul tău menționată perioada în care se trimite autocitirea, valabilă pentru luna în curs. De regulă, intervalele sunt aceleași în fiecare lună.

4. Export facturi

Din contul tău poți exporta fiecare factură separat, pentru printare, stocare pe computer sau dacă ții evidența facturilor într-un program de contabilitate.

Pasul 1 – Găsește factura dorită. În contul tău, accesează lista de facturi din pagina dedicată. Aici poți identifica factura pe care dorești să o descarci.

Pasul 2 – Descarcă factura. Furnizorii oferă diverse modalități de descărcare a facturii. Dacă ai opțiunea să selectezi formatul în care descarci factura, asigură-te că poți deschide fișierul cu unul din programele de pe computerul tău. De exemplu, formatul .pdf este specific pentru stocare sau printare, în vreme ce .csv este un format des acceptat de către programele de baze de date.

5. Sesizări

În contul tău ai acces mult mai ușor la formularele de contact direct cu furnizorul. Fie că dorești să transmiți o reclamație, să ceri lămuriri sau să soliciți diverse servicii, în contul tău online găsești un formular dedicat pentru aceste acțiuni. Unii furnizori au și opțiunea de discuții directe cu un agent specializat, la care ai acces din contul tău.

Este mai rapid? În funcție de solicitarea pe care o ai, ea poate fi soluționată mai rapid decât dacă trimiți un email sau prin poștă. Și cu siguranță, fiind autentificat în platformă, cererea ta va fi identificată mult mai rapid.

Cât de în siguranță sunt datele mele?

Furnizorii sunt obligați să se asigure de confidențialitatea și securitatea datelor pe care le oferi. Atunci când îți creezi un cont pe platforma furnizorului, poți seta o parolă cunoscută doar de tine.

Din contul tău, îți poți modifica oricând datele de autentificare, adică adresa de email, parola, precum și datele personale sau adresa de corespondență.

Nu mai primesc nimic în poștă?

Crearea unui cont online pe platforma furnizorului tău nu înseamnă automat că nu vei mai primi factura și în fizic, prin poștă. Poți opta pentru această soluție în schimb, dacă activezi serviciul de factură electronică, dar poți oricând reveni asupra preferințelor.

Contul tău online îți oferă și multe informații utile, cum ar fi modul de calcul al facturilor, detalii despre consumul înregistrat, sau date de contact pentru Serviciul Clienți.

Racordarea locuinței la rețeaua de gaze naturale

Înainte să începi demersurile verifică dacă în zona în care locuiești există deja un distribuitor de gaze naturale la care să te branșezi sau dacă trebuie să închei un contract de racordare gaze. În funcție de accesibilitățile disponibile în zona ta, ai de ales dintre două opțiuni pentru a avea acces la gaz:

 1. Racordarea la rețeaua de distribuție de gaz.
 2. Racordarea branșamentului la conducta existentă.

Astfel, în funcție de situația în care te afli, ai de parcurs următoarele etape:

1. Racordarea la rețeaua de distribuție de gaz

cand-te-racordezi-la-reteaua-de-distributie-a-gazelor-naturale

Dacă în zona în care se află casa ta nu este realizată încă racordarea la gaz, trebuie să contactezi distribuitorul de gaze naturale din regiunea ta și să închei un contract de racordare cu acesta. După realizarea instalațiilor necesare, trebuie să îți alegi un furnizor de gaz cu care să închei un contract pentru a avea acces la gaz.

Pas cu pas, iată care sunt punctele de parcurs pentru a obține acces la rețeaua de distribuție de gaze naturale:

 1. Contactează distribuitorul de gaze din zona ta și depune cererea de racordare la sistemul de distribuție, împreună cu celelalte documente solicitate de distribuitor. Formularele și cererile necesare le găsești și pe website unde le poți completa. Depune toate documentele la operatorul de rețea. Distribuitorul de gaze are obligația de a-ți oferi un răspuns în termen de 30 de zile de la depunerea cererii. Sună la biroul de relații cu clienții sau informează-te de pe website care sunt modalitățile de depunere a cererii dacă nu vrei să te deplasezi la sediu. Odată cu depunerea cererii trebuie achitat și tariful de analiză a cererii.
 2. Stabilirea soluției tehnice de racordare. În urma cererii pe care ai depus-o, distribuitorul de gaz va hotărî dacă vei primi sau nu avizul tehnic de racordare (ATR). În cazul în care nu ai primit acest acord de acces, distribuitorul trebuie să argumenteze și să ofere soluții tehnice pentru ca racordarea la rețeaua de gaze naturale să se poată desfășura. Avizul tehnic de racordare trebuie achitat în maximum 5 zile de la emiterea lui, iar în termen de 30 de zile de la obținerea acestuia trebuie încheiat și contractul de racordare. În momentul eliberării sale, ATR va fi însoțit și de cererea de racordare, de contractul de racordare și de factura pentru tariful de racordare. Contractul de racordare te informează despre costul estimat pentru proiectare şi execuţie, precum și despre durata realizării racordării.
 3. Achitarea tarifului de racordare.
 4. Încheierea contractului de racordare. După plata și obținerea avizului tehnic de racordare contactează operatorul pentru a depune cererea de încheiere a contractului.
 5. Alegerea operatorului care să execute lucrările. Ai dreptul de a alege ce operator dorești să efectueze lucrările. Consultă lista de operatori licențiați ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei). Asigură-te că în maximum 3 zile de la realizarea procesului verbal de recepție, operatorul economic ales solicită în scris către ANRE punerea în funcțiune a instalației de utilizare. Dacă nu alegi niciun operator, distribuitorul va alege pentru tine un operator prin achiziție publică.
 6. Obținerea avizelor și autorizațiilor necesare pentru construirea intalației de racordare.
 7. Proiectarea instalației de racordare. În această etapă are loc proiectarea instalației și întocmirea documentației tehnice, dar și verificarea ei de către tine și verificatorul atestat ANRE. În final, operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale (OSD) va controla și se va asigura că verificarea a avut loc și că respectă criteriile prevăzute în lege.
 8. Execuția instalației de racordare. În termen de 30 de zile după ce ai obținut autorizația de construire de la autoritățile locale, poate începe execuția instalației, punerea în funcțiune a instalației de racordare și emiterea facturii de regularizare. Lucrările ar trebuie să dureze maximum 50-60 de zile. OSD trebuie să se asigure în tot acest timp că lucrările se realizează corespunzător.
 9. Încheierea contractului de furnizare. După ce ai finalizat împreună cu distribuitorul racordarea la rețeaua de gaze, trebuie să îți alegi furnizorul de gaze și să închei un contract cu acesta pentru a primi acces la gazele naturale.
 10. Solicită punerea în funcțiune a instalației de utilizare. Depune către furnizorul tău o cerere de punere în funcțiune a instalației. Acesta îți va emite factura și te va informa cu privire la data programată pentru a pune în funcțiune instalația și pentru a monta contorul. La rândul său, furnizorul trebuie să încheie un contract cu distribuitorul și să solicite punerea în funcțiune a instalației de utilizare.
 11. Punerea în funcțiune. Asigură-te că data programată împreună cu furnizorul tău este respectată și că totul funcționează.

2. Racordarea branșamentului la conducta existentă

Pasii-pe-care-sa-ii-urmezi-pentru-racordarea-la-o-conducta-existenta

Dacă în zona ta a fost deja încheiat un contract cu distribuitorul de gaze, iar instalația de racordare este deja făcută, mai trebuie doar realizat branșamentul până la conducta existentă. 

Ce trebuie să faci pentru a avea acces la gaz în locuința ta?

 1. Depune o cerere către distribuitorul de gaze împreună cu documentele necesare și solicită accesul la rețeaua de gaze.
 2. Cererea ta este analizată. În cazul în care informațiile completate sunt incorecte sau incomplete vei fi contactat pentru a le completa.
 3. Emiterea contractului. În termen de 10 zile de la depunerea cererii vei primi contractul de distribuție de gaze în două exemplare.
 4. Semnează și returnează contractul în maximum 5 zile lucrătoare.
 5. Încheie un contract de furnizare. Alege-ți furnizorul și semnează un contract cu acesta. Depune o cerere pentru contractul de furnizare împreună cu documentele solicitate de furnizorul pe care l-ai ales. Poți contacta furnizorul direct pe website sau telefonic pentru a nu te deplasa la sediu.

Dacă ai neclarități, nu ezita să suni la Biroul de Relații Clienți și să soliciți informațiile de interes. De asemenea, cererile și formularele necesare pentru a fi completate pot fi accesate de pe website-ul distribuitorului, respectiv al furnizorului.

Surse:

Când trebuie să faci verificarea și revizia instalației de gaze naturale

Consumatorii comerciali și cei casnici care folosesc gazele naturale au obligația de a întreține instalațiile de utilizare, de a face verificarea și revizia instalației de gaze și de a respecta cu strictețe instrucțiunile de utilizare oferite de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale sunt prevăzute în Ordinul ANRE nr. 05 /2009 – ANEXA 8.

Este important să folosim corect instalațiile de gaze naturale pentru a preîntâmpina accidentele, pentru a nu pune în pericol persoanele din jurul nostru și pentru a nu distruge bunurile materiale.

Consumatorul răspunde de buna funcționare a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale. Din acest motiv, ai obligația de a realiza verificarea și revizia tehnică periodică și de a te asigura că aceasta va fi efectuată de către un operator economic autorizat de către ANRE.

Verificarea tehnică

Verificarea tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale se realizează:

 • periodic, la maximum 2 ani;
 • la cererea clientului final.

Spre deosebire de verificarea tehnică, revizia instalației de utilizare a gazelor naturale presupune mai multe operațiuni, printre care și demontarea contorului și efectuarea probei de presiune pe instalație. Revizia tehnică urmărește depistarea eventualelor scăpări de gaze naturale la presiunea de rezistență.

Revizia tehnică

Revizia tehnică se realizează:

 • periodic, la maximum 10 ani;
 • după întreruperea utilizării instalației pentru o perioadă de timp mai mare de 6 luni;
 • după orice eveniment care ar fi putut afecta instalația de utilizare;
 • la cererea clientului final.

În situația în care instalația de gaze naturale nu a fost folosită pe o perioadă mai mare de 6 luni sau au avut loc evenimente care ar putea afecta instalația, ai obligația de a anunța operatorul de distribuție de gaze naturale înainte de reutilizarea instalației.

Se vor utiliza doar centrale termice certificate conform legii, iar montarea și repararea se realizează doar de către firmele autorizate de către ANRE.

Ce trebuie să faci înainte de a aprinde focul?

 • Încăperile în care funcționează aparate consumatoare de combustibili gazoși, încăperile cu flacără liberă și centralele termice trebuie ventilate în permanență.
 • Trebuie realizat controlul tirajului aparatelor racordate la coș. În cazul în care se constată lipsa tirajului, nu se aprinde focul decât după efectuarea lucrărilor care asigură circulația aerului (curățarea coșului de fum, curățarea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanică, deschiderea clapetelor de reglare și altele).
 • Se realizează controlul robinetului de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoși. Dacă robinetul este deschis, acesta se închide și se ventilează încăperea respectivă precum și cele învecinate. Aprinderea focului se face numai după aerisirea completă.
 • Se asigură accesul aerului de ardere în focarul aparatului consumator de combustibili gazoși.
 • Se verifică funcționarea aparaturii de automatizare, dacă aparatul dispune de un astfel de sistem.

Cum se aprinde focul?

 1. Înainte de aprinderea focului se aerisește focarul timp de cel puțin 5 minute.
 2. Se apropie aprinzătorul și se deschide lent robinetul de manevră.
 3. Se supraveghează stabilitatea flăcării după aprindere.

Aprinderea se realizează numai cu un aprinzător special construit în acest scop. Este interzisă aprinderea directă cu chibrituri sau hârtie.

Pentru a aprinde focul în aparatele automatizate ce consumă gaze naturale trebuie urmărite instrucțiunile din manualul de utilizare realizat de producător.

Cum se stinge focul în aparatele consumatoare de gaze naturale?

Dacă aparatul este racordat cu furtun, stingerea focului se realizează prin închiderea robinetului de siguranță amplasat înaintea furtunului. După ce se stinge flacăra se închide și robinetul de manevră.

În societăți și instituții, focul se aprinde și se stinge numai de către personalul instruit și însărcinat cu această operațiune de către conducerea unității. În cazul operatorilor economici și al centralelor termice de bloc, focul se aprinde și se stinge de către personalul calificat.

Ce este interzis la utilizarea gazelor naturale?

 • Aprinderea focului dacă aparatul consumator de combustibili gazoși nu este etanș sau nu are tiraj;
 • Lăsarea focului nesupravegheat la aparatele ce nu sunt automatizate;
 • Obturarea coșului de fum al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși;
 • Modificarea instalațiilor de gaze fără aprobări legale și prin persoane neautorizate;
 • Dormitul în încăperi cu focul aprins;
 • Dormitul în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoși nelegate la coș.

Ce trebuie să faci dacă simți miros de gaz?

Ce-trebuie-sa-faci-daca-simti-miros-de-gaz
 1. Se sting toate focurile de la locul de consum.
 2. Se deschid toate ușile și ferestrele pentru a aerisi locuința.
 3. Nu se aprinde nicio sursă de foc pentru a verifica funcționarea sistemului.
 4. Nu se utilizează aparate electrice și nici nu se aprinde iluminarea din locuință.
 5. Nu se doarme în încăperile în care se simte miros de gaz.
 6. Incidentul trebuie semnalizat imediat la numerele de telefon de urgență regăsite pe factura de gaze naturale. Utilizarea telefonului mobil se va realiza doar din afara locuinței.

Consumatorii care dețin aparate consumatoare de gaz în camere prevăzute cu geamuri termopan sau mai groase de 4 mm sunt obligați să instaleze detectoare automate pentru scurgerile de gaz metan.

Surse:

Ce trebuie să știi când decizi schimbarea furnizorului de gaze sau energie electrică

Piața deschisă de energie electrică și de gaze naturale îți oferă libertatea să încetezi contractul cu furnizorul actual și să închei un nou contract cu un alt furnizor. Trebuie să știi că o schimbare a furnizorului poate aduce și o serie de dezavantaje și, din acest motiv, trebuie studiat foarte bine noul contract și serviciile oferite de noul furnizor pe care îl alegi.

La ce trebuie să fii atent?

Atunci când semnezi un nou contract cu un furnizor de energie electrică sau de gaze naturale, trebuie să fii foarte atent la clauzele care fac referire la preț, condiții de plată, penalizări, durata contractului, precum și drepturile și obligațiile furnizorului sau clientului. Unele contracte de furnizare nu conțin clauze detaliate, iar din această cauză pot apărea probleme de interpretare.

În plus, este foarte important să verificăm ofertele publice ale furnizorilor și să ne asigurăm că acestea includ toate taxele obligatorii prin lege. De exemplu, un furnizor de energie electrică poate prezenta o ofertă cu un preț foarte mic, dar fără să includă și alte taxe specifice sectorului energetic.

Un alt aspect de care trebuie să ții cont atunci când schimbi furnizorul face referire la capacitatea acestuia de a gestiona un număr mare de clienți. Trebuie să te asiguri că furnizorul respectiv are o experiență solidă pe piață, are suficient personal pentru a rezolva o solicitare de a ta și că platformele online la care ai acces nu vor fi îngreunate din cauza suprasolicitării.

Trebuie să faci diferența dintre serviciul de furnizare și cel de distribuție de energie electrică sau de gaze naturale. De exemplu, schimbarea furnizorului de energie electrică nu afectează frecvența sau durata întreruperilor de curent. Atunci când schimbi furnizorul, nu se schimbă instalația de distribuție a energiei. În continuare vei avea acces la rețeaua de distribuție a energiei electrice reglementată de legislația actuală și de care este responsabil operatorul de distribuție din zona de acoperire în care te afli.

Asigurările oferite la schimbarea furnizorului

Dacă sunt respectate condițiile de încetare ale unui contract de furnizare de energie, schimbarea unui furnizor trebuie să fie realizată în termen de 21 de zile de la data solicitării. Foarte important de reținut este că procesul de schimbare a furnizorului este gratuit și este interzisă perceperea unor taxe în acest sens.

De asemenea, nu există un risc de deconectare atunci când se schimbă furnizorul de energie. Așa cum am menționat deja, operatorul de distribuție rămâne același și, din acest motiv, alimentarea cu energie electrică sau gaze naturale nu va fi întreruptă în acest proces.

Potrivit legii, poți schimba furnizorul chiar dacă ai facturi neplătite la actualul furnizor. În schimb, furnizorul la care ești restant poate lua măsuri legale pentru a recupera datoriile.

Dacă noul tău furnizor dispare de pe piață, nu vei avea probleme de alimentare cu energie, pentru că legea actuală îl obligă pe un Furnizor de Ultimă Instanță să preia contractul tău. Astfel, vei fi mereu alimentat la energie electrică sau gaze naturale indiferent de situația financiară în care se află furnizorul ales.

Găsești aici toate etapele și aspectele ce te vor ajuta să faci schimbarea furnizorului de energie electrică sau gaze naturale mai sigură și mai ușoară. Vezi ghidul Cum schimbi furnizorul de energie electrică sau gaz.

Surse:

Tu știi care sunt drepturile consumatorilor? Dar obligațiile?

Drepturile consumatorilor sunt strâns legate de facilitățile care ne ușurează traiul zilnic. Energia electrică și gazele naturale sunt dintre acele resurse pe care le folosim zi de zi. Ținem legătura cu cei dragi pe internet, pregătim mese gustoase pentru întreaga familie cu ajutorul curentului electric și al gazelor naturale, menținem legătura cu întreaga lume virtual, ne informăm, ne strângem cu toții la film în fața televizorului într-o vineri seara și umplem casa de hohote de râs. Sunt bucurii care merg mână în mână cu accesul la aceste facilități, iar uneori nu ne dăm seama cât de mult le folosim și cât de mult ne vin în ajutor.

Este dreptul tău să ai parte de toate acestea, iar o parte dintre ele sunt condiționate de accesul la rețelele de energie electrică și gaze naturale. În calitate de consumator, ai drepturi și obligații care vin toate în sprijinul unei experiențe cât mai plăcute în casa ta. Cunoscându-le vei ști cum să te bucuri pe deplin de confortul casei tale.

Drepturile consumatorilor de energie electrică și gaze naturale

care-sunt-drepturile-consumatorilor
 1. Este dreptul tău să ai acces la rețelele de energie electrică și gaze naturale, precum și de a le consuma.
 2. Ai dreptul să îți alegi furnizorul de energie electrică și gaze naturale pe care ți-l dorești. De asemenea, este dreptul tău te muți la alt furnizor fără să plătești vreo taxă pentru schimbarea acestuia.
 3. Ai dreptul de a fi informat cu privire la condițiile generale existente în contractul de furnizare, prețurile și tarifele aplicabile, întreruperile programate în furnizarea gazelor naturale, etc.
 4. Atunci când apar aspecte noi sau dacă consideri necesară detalierea ori completarea unor clauze prevăzute în contract, ai dreptul să soliciți furnizorului tău să facă aceste modificări și completări în contractul de furnizare încheiat, precum și în anexele acestuia.
 5. Este dreptul tău să ai acces la grupurile și sistemele de măsurare (exemplu: contor).
 6. Se întâmplă să apară defecțiuni la rețelele de energie electrică și gaze naturale din casă. Este dreptul tău ca în astfel de momente să soliciți furnizorului să remedieze situația și să ia măsuri pentru a rezolva defecțiunile și deranjamentele care au avut loc la rețelele de energie electrică și gaze naturale.
 7. În situațiile în care furnizorul tău provoacă daune la rețelele de energie electrică și gaze naturale este dreptul tău să fii despăgubit pentru pierderile și stricăciunile suportate.

Obligațiile consumatorilor de energie electrică și gaze naturale

care-sunt-obligatiile-consumatorului
 1. Pentru a dispune de toate facilitățile, este obligația ta să achiți contravaloarea energiei electrice și a gazelor naturale consumate, așa cum este precizat în contractul de furnizare.
 2. În situația în care contractul de furnizare nu este respectat, este obligația ta să achiți penalizările și sancțiunile ulterioare. Sancțiunile pot consta în întreruperea pentru o anumită perioadă de timp a furnizării serviciilor sau chiar în anularea contractului de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale.
 3. Este obligația ta să nu vinzi energia electrică și gazele naturale achiziționate de la furnizorul tău.
 4. Dacă provoci daune furnizorului este obligația ta să răspunzi de ele și să iei măsuri pentru a le remedia.
 5. Dacă îți dorești să faci modificări asupra instalației de utilizare a energiei electrice sau a gazelor naturale, este obligația ta să obții toate aprobările legale necesare. Poți face modificările dorite doar după ce ai primit toate aprobările legale de care este nevoie.
 6. În cazul în care aparatul / sistemul de măsurare sau instalația de utilizare a energiei electrice ori a gazelor naturale nu mai funcționează sau ai observat o defecțiune, este obligația ta să anunți cât de repede posibil furnizorul tău. Totodată, ai obligația de a nu deteriora echipamentul de măsurare și să îi permiți operatorului de sistem să ajungă la aceste aparate și sisteme în cazul în care ele sunt amplasate pe proprietatea ta. Este necesar ca operatorul de sistem să aibă acces la ele pentru a întreține aparatura, pentru a o verifica, a citi indexul sau să o monteze / demonteze.
 7. Dacă furnizorul de energie electrică ți-a aprobat o puterea instalată de cel puțin 1.000 kVA, este obligația ta să prezinți prognoze orare de consum furnizorului tău.

Fii informat și bucură-te de ambientul casei tale

Fii-informat-si-bucura-te-de-ambientul-casei-tale

Ne preocupă drepturile tale și ne dorim să îți oferim o experiență cât mai plăcută și mai ușoară. În aprilie 2019, în Parlamentul European, s-a votat punerea în practică a condițiilor prevăzute în pachetul „Energie curată pentru toți europenii”. Acest pachet pune accentul pe consumator, pe îmbunătățirea relației dintre tine și furnizorul tău, pe creșterea flexibilității acestuia. Noile prevederi vin și ca suport în cazul apariției unor situații de criză și consolidează siguranța energetică. Astfel, chiar și în momente critice dispui de energie electrică și gaze naturale. 

Această strategie la nivelul Uniunii Europene are scopul de a asigura tuturor energie la un preț accesibil, să distribuie energie într-un mod sigur și sustenabil.

Tranziția energetică și punerea în aplicare a noilor reguli trebuie să se întâmple în România până în anul 2026. O parte dintre noile drepturi de care te vei putea bucura sunt: 

 • Schimbarea furnizorului într-un mod mult mai simplu. Acest lucru presupune să poți face trecerea la alt furnizor în maximum 24 de ore.
 • Procurarea unor contoare inteligente cu ajutorul cărora vei putea folosi energia într-un mod mai eficient, iar operatorii de distribuție vor putea avea o viziune mai bună asupra pierderilor care apar.
 • Tarife dinamice care se vor schimba în funcție de intervalele orare. Astfel, în anumite ore vei dispune de tarife mai reduse. Acest lucru va fi posibil tot cu ajutorul contoarelor inteligente.
 • Factura de energie va fi simplificată. 
 • Vei putea compara prețurile furnizorilor pe platformele electronice.
 • Energie sustenabilă și prietenoasă cu mediul încojurător.

Folosești energia electrică și gazele naturale zi de zi, iar acum cunoști și care îți sunt drepturile și obligațiile în calitate de consumator. Astfel te poți bucura liniștit de casa ta fără alte impedimente. 

Surse:

Cum schimbi furnizorul de energie electrică sau gaz

Pasii-care-trebuie-facuti-pentru-a-schimba-furnizorul de energie electrica sau gaz

Vrei să-ți schimbi furnizorul de electricitate sau cel de gaz? Foarte bine, înseamnă că ești un consumator informat și asumat! Accesul la energie electrică sau gaz și alimentarea de zi cu zi a aparatelor și electrocasnicelor din casă pare atât de simplă și firească, însă lucrurile pot deveni puțin mai complicate atunci când realizezi că vrei să schimbi ordinea lucrurilor cu care te-ai obișnuit până acum.

Mai jos vei găsi toate etapele și aspectele care te vor ajuta să faci schimbarea furnizorului de energie / gaz mai sigură și mai ușoară, fără să te îngrijorezi că ai omis ceva.

1. Încetarea unui contract de energie electrică sau gaz

Cele-mai-frecvente-motive-pentru-incetarea-unui-contract-de-furnizare-de-energie-sau-gaz

Cele mai frecvente motive pentru încetarea unui contract de furnizare servicii energie electrică și/sau gaz sunt:

 • un nou loc pe care să-l numești acasă;
 • închiriezi locuința altei persoane care va urma să suporte cheltuielile;
 • dorești să ai alt furnizor;
 • când observi că se schimbă termenii contractului (de exemplu, prețul).

Contractul poate fi întrerupt atât de furnizor, cât și de consumator.

În același timp, un contract de furnizare servicii poate încetează de la sine.

Cand-inceteaza-de-la-sine-un-contract-de-furnizare-de-energie-electrica-sau-gaz

Un contract de furnizare energie sau gaz încetează de la sine în condițiile următoare:

Ca și client, poți rezilia un contract nou de furnizare la 21 de zile de la solicitarea încheierii contractului cu furnizorul anterior. Mai mult, poți să optezi pentru neplata despăgubirilor stipulate în contractul de furnizare dacă:

 • afli că furnizorul tău nu mai are sau este pe cale să nu mai aibă licență;
 • Descoperi că ceea ce ai semnat (contractul) nu e conform reglementărilor în vigoare ale tipului de contract semnat.

În cel mult 6 săptămâni din momentul în care încetezi contractul, furnizorul îți va trimite factura finală cu tot ce mai ai de plătit conform ultimului tău consum și pentru plata certificatelor verzi. Ai timp să achiți până la data scadentă inscripționată pe factură.

2. Cum schimbi furnizorul?

Compara-furnizorii-de-energie-sau-gaz-in-comparatoarele-de-furnizori-online-pe-site-ANRE

Dacă vrei să cunoști toate opțiunile înainte de a te decide asupra unui nou furnizor (chiar dacă, poate, ai deja unul preferat datorită zvonurilor sau recomandărilor prietenilor), ANRE, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, a pus la dispoziție tuturor consumatorilor două comparatoare online de furnizori sub forma unor aplicații puse pe site. Aici e comparatorul pentru serviciile de energie electrică și aici e pentru serviciile de furnizare gaz. Vezi care din furnizori are cea mai potrivită ofertă pentru nevoile tale.

După ce îți formezi o idee folosind materialele și comparatorul de pe ANRE, nu uita să contactezi furnizorul și să le ceri direct oferta. Datele de contact pot fi găsite pe website-urile acestora în zona Contact.

Înainte de a te decide către ce alt furnizor de energie electrică sau gaz dorești să mergi, să analizezi bine toate informațiile încluse în ofertă.

Informatiile-din-oferta-de-furnizare-la-care-sa-fii-atent-cand-alegi-un-nou-furnizor

Iată ce informații ar trebui să iei în calcul pentru a-ți face o idee clară și a lua o decizie informată:

 • Toate informațiile din oferta nouă comparativ cu cea existentă ( preț, durată, modalități de plată, condiții de încetare a contractului, clauze penalizatoare, etc.);
 • Valoarea totală a facturii în comparație cu valoarea facturii curente;
 • Condiţiile de facturare comparativ cu cele din contractul de furnizare actual;
 • Perioada pentru care se va aplica tariful menţionat în ofertă;
 • Perioada pentru care se încheie respectivul contract;
 • Respectarea tuturor prevederilor legale.

Asigură-te că pe întreaga perioadă de furnizare a serviciilor, vei beneficia de condiții avantajoase. Gândește mereu comparativ și fie ca cea mai bună variantă să te câștige drept client.

Asigură-te că noul contract și tot ce e stipulat acolo – precum certificate verzi*, accize**, TVA, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență*** – este în concordanță cu prevederile legale.

*Certificate verzi sunt acte ce promovează, legalizează și atestă producerea de energie electrică din surse regenerabile.

**Accizele sunt taxe percepute de stat atunci când folosești anumite bunuri de consum, printre care și energia electrică. Taxa este plătită de tine prin factură, suma fiind ulterior virată statului de către furnizorul tău de energie. 

***Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență este o sumă plătită lunar de tine ca și consumator menită să ajute la dezvoltarea producerii de energie în sistem de cogenerare de înaltă eficiență urmărind îndeaproape creșterea unuia dintre obiectivele energetice europene – eficiența energetică (mai puțin consum pentru același confort). O poți vedea delimitată separat pe factura ta de energie electrică.

3. Cum începi un nou contract de furnizare servicii energie / gaz?

După ce ți-ai luat timp să compari furnizorii autorizați de energie electrică sau gaz și ai ajuns la o o decizie, îți rămân doar 3 pași de făcut pentru a avea un contract nou de furnizare.

cum-schimbi-furnizorul
Semnezi-contractul-cu-noul-furnizor-de-energie-sau-gaz-care-intra-in-vigoare-cand-cel-actual-inceteaza

Iată care sunt pașii de urmat când ești gata să treci la un furnizor nou:

 1. Compari furnizorii și ofertele lor;
 2. Te decizi asupra furnizorului și îl contactezi pentru a-i cere ofertă;
 3. Transmiți noului furnizor următoarele date: copie/ poză a actului de identitate, ultima factură de energie electrică sau gaz, copie a documentului de proprietate, în cazul în care nu eşti titular de contract;
 4. Dacă totul e în regulă, semnezi noul contract, care intră în vigoare în momentul în care cel actual încetează.

În caz că te întrebai…

 • Nu, nu poți rămâne fără curent electric sau gaz atunci când încetezi un contract de furnizare servicii vechi și începi unul nou. ANRE specifică în mod clar că pe întreaga durată a schimbării de furnizor, ți se va asigura alimentarea cu energie / gaz.
 • Nu, nu te va costa nimic să schimbi furnizorul de energie / gaz. Este complet gratuit, iar taxarea sau impunerea de tarife este interzisă.
  Contractul poate fi încheiat pe o perioadă determinată sau nedeterminată – e la latitudinea ta cum dorești să acționezi.
 • Dacă descoperi că ai fost taxat pentru schimbarea furnizorului, întâi adresează-te furnizorului tău de energie. Dacă nu ești mulțumit de răspunsul acestuia, poți contacta ANRE.

Surse: