Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Cum și în ce condiții te poți debranșa de la sistemul centralizat de încălzire

Tot mai multe persoane doresc să asigure un grad ridicat de confort familiei în ceea ce privește temperatura din locuință, fapt care este din ce în ce mai dificil de realizat atunci când depinzi de un sistem centralizat de încălzire. Dovada o vedem aproape în fiecare sezon rece mai ales în orașele mari din țară, cazul Bucureștiului fiind deja emblematic.

Te-ai gândit și tu că este timpul să renunți la încălzirea centralizată și să alegi o centrală de apartament?

În continuare îți vom prezenta tot procesul pe care trebuie să îl respecți pentru a putea face debranșarea în mod legal. Vom face referire în principal la RADET, pentru că ei au pus la dispoziție public mai multe informații pe acest subiect. Dacă aparții de altă companie de termoficare, solicită informații la biroul lor.

Cadru legal

Debranșarea de la sistemul centralizat de încălzire este reglementată prin Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică. Legea conține mai multe prevederi care sunt de interes în vederea debranșării și anume:

 • articolul nr. 30 prevede condițiile necesare a fi îndeplinite pentru debranșare, respectiv: obținerea acordului vecinilor de pe orizontală și verticală, acordul scris al Asociației de Proprietari exprimat prin hotarârea adunării generale, faptul că debranșarea nu se poate realiza în timpul sezonului de încălzire și că deconectarea poate fi efectuată doar de către operatorul care are și calitatea de furnizor în termen de maximum 45 de zile de la data solicitării, după ce verifică documentele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor cumulative impuse.
 • articolul nr. 32 prevede faptul că operatorul serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat are dreptul de a stabili condițiile tehnice de branșare sau debranșare a utilizatorilor de energie termică la instalațiile aflate în administrarea lor. 
 • articolul nr. 45 – debranșarea de la SACET (Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică) fără respectarea legii poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 500 și 1.000 de lei.

Potrivit articolului nr. 47 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice – se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 orice „modificare neautorizată de către utilizatori a instalațiilor, utilajelor, echipamentelor și a dotărilor aferente sistemelor de utilități publice.”

Mai apoi, articolul nr. 247 din Regulamentul cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, prevede că “În situaţia în care deconectarea se face cu intenţia înlocuirii sistemului de încălzire centralizat cu un alt sistem de încălzire individual, modificarea sistemului de încălzire individual se va face numai cu autorizaţie de construire, obţinută în condiţiile legii, care va ţine cont de modul individual de evacuare a gazelor de ardere, astfel încât condiţiile de mediu din imediata vecinătate să nu fie influenţate şi să fie respectat principiul de asigurare a unui mediu curat pentru vecini.”

Înainte de a emite avizul de deconectare, furnizorul are obligația de a verifica îndeplinirea condițiilor. În condițiile în care deconectarea se realizează fără îndeplinirea condiţiilor legale, furnizorul este îndreptăţit să aplice penalizări la factură, reprezentând cheltuielile suplimentare de exploatare datorate deconectării.

Când se poate face debranșarea 

Așa cum am menționat și mai sus, nu te poți debranșa în timpul sezonului rece, atunci când sistemul este în funcțiune. Potrivit RADET București, documentația de debranșare poate fi înregistrată în intervalul 15 aprilie – 31 august (debranșare totală) și până pe 1 septembrie (debranșarea parțială). Toate cheltuielile privind debranșarea vor fi suportate de tine. 

Pregătirea proiectului de gaz

Pentru a întocmi proiectul de gaz, trebuie să apelezi la o firmă autorizată ANRE, care cunoaște toate formalitățile în această etapă și care se poate ocupa și de instalația de gaze. Proiectul de gaz trebuie să cuprindă cel puțin:

 • Analiza și descrierea situației existente față de proiectul inițial al blocului, apartamentele branșate și debranșate, cu sau fără altă sursă de încălzire, starea tehnică a instalației de distribuție de la subsolul blocului și/sau alte date concrete, care vor fi trecute la fața locului în memoriul tehnic justificativ;
 • Analiza tehnică din care să rezulte necesitatea modificării instalației termice, soluția tehnică și justificarea tehnico-economică;
 • Caietul de sarcini pentru executarea lucrărilor;
 • Schema coloanelor cu necesarul de căldură, precum și pierderile de presiune la baza fiecărei coloanei, la nivel de scară și bloc;
 • Breviarul de calcul hidraulic de dimensionare și breviarul de calcul pentru stabilirea necesarului de căldură în noile condiții;
 • Antemăsurătorile pentru lucrările care trebuie efectuate pentru instalația de încălzire și pentru apa caldă de consum.

Proiectul trebuie întocmit în așa fel încât, în urma modificărilor termice, să nu ducă la creșterea consumurilor specifice de energie aferente apartamentelor rămase racordate.

Care sunt pașii procedurii de debranșare

Debranșarea de la sistemul centralizat de încălzire poate fi realizată de către o firmă autorizată sau de furnizor, doar cu respectarea cerințelor tehnice și legale. Iată care sunt pașii procesului de debranșare:

Pasul 1 – Depui cererea de debranșare, alături de acordul scris al vecinilor și al Asociației de Proprietari;

Pasul 2 – După depunerea cererii, aștepți să primești o informare referitoare la condițiile legale de debranșare și avizul tehnic de debranșare. Acesta trebuie aprobat de Asociația de Proprietari și prezentat la Secția de Termoficare, pentru a întocmi avizul de plată;

Pasul 3 – După ce achiți toate taxele aferente debranșării, operatorul local de distribuție a energiei termice se va ocupa de efectuarea lucrărilor de debranșare de la sistemul centralizat de încălzire;

Pasul 4 – După finalizarea lucrărilor, se va întocmi un proces-verbal de debranșare în patru exemplare;

Pasul 5 – Reprezentantul Asociației de Proprietari va merge la Serviciul Vânzare Facturare Recuperare Creanțe pentru a întocmi un act adițional la contractul existent, care va conține noile Suprafețe Echivalente Termic (SET);

Pasul 6 – Un reprezentant al Adunării Generale a Asociației de Proprietari trebuie să verifice debranșarea și să hotărască modul în care va fi înregistrat și repartizat consumul între apartamentele rămase, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1386/2003.

Aspecte legale

Înainte de a începe procedura de debranșare de la sistemul centralizat de încălzire, este bine să ai în vedere câteva aspecte legale și anume:

 • Furnizorul de energie termică nu poate să refuze debranșarea individuală a unui consumator. Potrivit articolului nr. 34 din Ordonanța de Urgență 73/2002, orice consumator de energie termică are dreptul de a solicita rezilierea contractului printr-un preaviz de 30 de zile calendaristice;
 • Operatorul serviciului de alimentare cu energie electrică în sistem centralizat are dreptul de a stabili condițiile tehnice de debranșare cu respectarea normelor emise de ANRSC (Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice);
 • Intervențiile la construcțiile existente, transformarea, extinderea, desființarea parțială sau lucrările de reparații trebuie realizate doar pe baza unui proiect avizat de proiectantul inițial al clădirii sau a unei expertize termice, întocmite de un expert tehnic atestat;
 • Dacă dorești montarea unei centrale termice de apartament, este necesară debranșarea totală de la furnizorul local de energie termică.

Când nu se poate realiza debranșarea

Debranșarea de la sistemul centralizat de încălzire nu poate fi realizată în următoarele situații:

 • Atunci când se solicită deconectarea unor corpuri de încălzire din cadrul spațiului de locuință unde nu sunt montate repartitoare de costuri (articolul nr. 251 din Legea nr. 51/2006);
 • Atunci când se solicită deconectarea totală fără a se asigura încălzirea spațiului cu o sursă alternativă de producere a energiei termice (articolul nr. 251 din Legea nr. 51/2006);
 • Atunci când în cazul blocului respectiv nu au fost efectuate deconectări anterioare (articolul nr. 249 din Legea nr. 51/2006).

Dacă nu se respectă prevederile legale privind debranșarea, furnizorul are dreptul, conform articolului nr. 248 din Legea nr. 51/2006, să aplice penalități la factură aferente cheltuielilor suplimentare de exploatare datorate deconectării. De asemenea, persoana în cauză va trebui să plătească și o amendă cuprinsă între 500 și 1.000 de lei. Constatarea și aplicarea sancțiunilor sunt realizate de către reprezentanții împuterniciți ai autorităților de reglementare competente și/sau autoritățile administrației locale.

Cât costă debranșarea

În plus față de costurile aferente obținerii documentelor necesare pentru aprobarea și derularea lucrărilor de debranșare, în cazul RADET spre exemplu, cheltuielile mai includ și:

 • Taxa de verificare a documentației tehnice de debranșare – 59,34 de lei fără TVA;
 • Taxa pentru lucrările de debranșare, calculată în funcție de numărul de etaje al blocului și de tipul de legătură al caloriferelor din locuință (înfiletare sau sudură). În acest context, taxa poate fi cuprinsă între 47 și 85 de lei pentru primul calorifer, iar pentru următoarele, se aplică o taxă suplimentară de 8 lei per calorifer (fără TVA).

Dacă aparții de altă companie de termoficare, solicită aceste informații de la biroul lor de informații. 

Rebranșarea

Dacă dorești rebranșarea apartamentului tău la sistemul centralizat de încălzire, trebuie să știi că în cazul RADET, aceasta nu presupune taxe suplimentare pentru golirea instalației sau manoperă. Tot ce trebuie să faci este să completezi o solicitare scrisă și să ai acordul reprezentantului Asociației de Proprietari (prin semnătură și ștampilă). Cererea trebuie să includă datele de identificare și un număr de telefon pentru a putea fi contactat de reprezentanții Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice București. 

Așa cum am menționat și mai sus, dacă aparții de altă companie de termoficare, informează-te care sunt condițiile rebranșării. 

Rebranșarea decurge destul de rapid dacă ai toate documentele necesare. Este recomandat să începi procedurile încă din aprilie, pentru a avea suficient timp la dispoziție să obții aprobările și să îți dezinstalezi centrala de apartament sau un alt sistem individual de încălzire.

Debranșarea este un proces care necesită răbdare și implică un efort semnificativ, dar, dacă faci parte dintre cei afectați de avariile repetate ale rețelei centralizate de termoficare, merită efortul depus pentru a obține un confortul termic necesar în perioada rece folosind o centrală termică de apartament.

Surse:

Ai o problemă sau o nelămurire? Întreabă-ne, iar experții noștri îți vor răspunde în cel mai scurt timp.

Ți-a plăcut? Împărtășește cu prietenii

Comentarii (0)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *