Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Când trebuie să faci verificarea și revizia instalației de gaze naturale

Consumatorii comerciali și cei casnici care folosesc gazele naturale au obligația de a întreține instalațiile de utilizare, de a face verificarea și revizia instalației de gaze și de a respecta cu strictețe instrucțiunile de utilizare oferite de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale sunt prevăzute în Ordinul ANRE nr. 05 /2009 – ANEXA 8.

Este important să folosim corect instalațiile de gaze naturale pentru a preîntâmpina accidentele, pentru a nu pune în pericol persoanele din jurul nostru și pentru a nu distruge bunurile materiale.

Consumatorul răspunde de buna funcționare a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale. Din acest motiv, ai obligația de a realiza verificarea și revizia tehnică periodică și de a te asigura că aceasta va fi efectuată de către un operator economic autorizat de către ANRE.

Verificarea tehnică

Verificarea tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale se realizează:

 • periodic, la maximum 2 ani;
 • la cererea clientului final.

Spre deosebire de verificarea tehnică, revizia instalației de utilizare a gazelor naturale presupune mai multe operațiuni, printre care și demontarea contorului și efectuarea probei de presiune pe instalație. Revizia tehnică urmărește depistarea eventualelor scăpări de gaze naturale la presiunea de rezistență.

Revizia tehnică

Revizia tehnică se realizează:

 • periodic, la maximum 10 ani;
 • după întreruperea utilizării instalației pentru o perioadă de timp mai mare de 6 luni;
 • după orice eveniment care ar fi putut afecta instalația de utilizare;
 • la cererea clientului final.

În situația în care instalația de gaze naturale nu a fost folosită pe o perioadă mai mare de 6 luni sau au avut loc evenimente care ar putea afecta instalația, ai obligația de a anunța operatorul de distribuție de gaze naturale înainte de reutilizarea instalației.

Se vor utiliza doar centrale termice certificate conform legii, iar montarea și repararea se realizează doar de către firmele autorizate de către ANRE.

Ce trebuie să faci înainte de a aprinde focul?

 • Încăperile în care funcționează aparate consumatoare de combustibili gazoși, încăperile cu flacără liberă și centralele termice trebuie ventilate în permanență.
 • Trebuie realizat controlul tirajului aparatelor racordate la coș. În cazul în care se constată lipsa tirajului, nu se aprinde focul decât după efectuarea lucrărilor care asigură circulația aerului (curățarea coșului de fum, curățarea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanică, deschiderea clapetelor de reglare și altele).
 • Se realizează controlul robinetului de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoși. Dacă robinetul este deschis, acesta se închide și se ventilează încăperea respectivă precum și cele învecinate. Aprinderea focului se face numai după aerisirea completă.
 • Se asigură accesul aerului de ardere în focarul aparatului consumator de combustibili gazoși.
 • Se verifică funcționarea aparaturii de automatizare, dacă aparatul dispune de un astfel de sistem.

Cum se aprinde focul?

 1. Înainte de aprinderea focului se aerisește focarul timp de cel puțin 5 minute.
 2. Se apropie aprinzătorul și se deschide lent robinetul de manevră.
 3. Se supraveghează stabilitatea flăcării după aprindere.

Aprinderea se realizează numai cu un aprinzător special construit în acest scop. Este interzisă aprinderea directă cu chibrituri sau hârtie.

Pentru a aprinde focul în aparatele automatizate ce consumă gaze naturale trebuie urmărite instrucțiunile din manualul de utilizare realizat de producător.

Cum se stinge focul în aparatele consumatoare de gaze naturale?

Dacă aparatul este racordat cu furtun, stingerea focului se realizează prin închiderea robinetului de siguranță amplasat înaintea furtunului. După ce se stinge flacăra se închide și robinetul de manevră.

În societăți și instituții, focul se aprinde și se stinge numai de către personalul instruit și însărcinat cu această operațiune de către conducerea unității. În cazul operatorilor economici și al centralelor termice de bloc, focul se aprinde și se stinge de către personalul calificat.

Ce este interzis la utilizarea gazelor naturale?

 • Aprinderea focului dacă aparatul consumator de combustibili gazoși nu este etanș sau nu are tiraj;
 • Lăsarea focului nesupravegheat la aparatele ce nu sunt automatizate;
 • Obturarea coșului de fum al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși;
 • Modificarea instalațiilor de gaze fără aprobări legale și prin persoane neautorizate;
 • Dormitul în încăperi cu focul aprins;
 • Dormitul în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoși nelegate la coș.

Ce trebuie să faci dacă simți miros de gaz?

Ce-trebuie-sa-faci-daca-simti-miros-de-gaz
 1. Se sting toate focurile de la locul de consum.
 2. Se deschid toate ușile și ferestrele pentru a aerisi locuința.
 3. Nu se aprinde nicio sursă de foc pentru a verifica funcționarea sistemului.
 4. Nu se utilizează aparate electrice și nici nu se aprinde iluminarea din locuință.
 5. Nu se doarme în încăperile în care se simte miros de gaz.
 6. Incidentul trebuie semnalizat imediat la numerele de telefon de urgență regăsite pe factura de gaze naturale. Utilizarea telefonului mobil se va realiza doar din afara locuinței.

Consumatorii care dețin aparate consumatoare de gaz în camere prevăzute cu geamuri termopan sau mai groase de 4 mm sunt obligați să instaleze detectoare automate pentru scurgerile de gaz metan.

Surse:

Ai o problemă sau o nelămurire? Întreabă-ne, iar experții noștri îți vor răspunde în cel mai scurt timp.

Ți-a plăcut? Împărtășește cu prietenii

Comentarii (0)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *