Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ce trebuie să știi legat de plafonarea și compensarea facturilor de electricitate și gaze

Dacă ești client casnic și nu știi dacă vei beneficia sau nu de plafonarea prețului și compensarea facturilor tale de energie electrică și/sau gaze naturale poți regăsi în acest articol o serie de precizări care sperăm să te ajute să evaluezi dacă te califici pentru această schemă de sprijin valabilă pentru perioada noiembrie 2021-martie 2022.

Informațiile se regăsesc și într-un pliant postat pe pagina Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

COMPENSAREA: vine în sprijinul clienților casnici de energie și vizează plata de la bugetul de stat a unei cote părți din valoarea consumului de energie electrică și gaze naturale, după cum urmează:

Energie electrică – Acordarea unei compensaţii unitare în valoare de cel mult 0,291 lei/kWh, dacă:

 • consumul clientului final din perioada facturată este mai mare decât consumul minim determinat ca produs între valoarea de 1 kWh/zi şi numărul de zile din perioada de facturare şi mai mic decât consumul de referinţă determinat ca produs între valoarea consumului zilnic de referinţă şi numărul de zile din perioada de facturare prevăzut în tabelul de mai jos;
 • prețul final care ar trebui achitat de clientul casnic este mai mare decât prețul de referință de 0,68 lei/kWh (include tarifele reglementate pentru servicii de reţea, contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă, contravaloarea certificatelor verzi, acciză şi TVA).

Limitele maxime ale consumului pentru care se aplică compensarea pe întreaga perioadă alocate în tranșe lunare, pentru energie electrică:

Luna şi anulConsum zilnic de referinţă (kWh) (cu abatere maximă de 10%)Consum lunar maxim (kWh) (+ maxim 10%)
Noiembrie 2021 (30 de zile)9,93kWh (10,92 kWh)297,9 kWh (327,69 kWh)
Decembrie 2021 (31 de zile)9,93kWh (10,92 kWh)307,83 kWh (338,61 kWh)
Ianuarie 2022 (31 de zile)9,93kWh (10,92 kWh)307,83 kWh (338,61 kWh)
Februarie 2022 (28 de zile)9,93kWh (10,92 kWh)278,04 kWh (305,84 kWh)
Martie 2022 (31 de zile)9,93kWh (10,92 kWh)307,83 kWh (338,61 kWh)

Notă: Limita maximă a consumului pentru care se aplică compensarea pe întreaga perioadă este 1.500 kWh energie electrică, alocat în tranșe lunare.

Gaze naturale: Acordarea unei compensaţii unitare în valoare de cel mult 33% din valoarea componentei preţului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului beneficiar, dacă:

 • limita minimă de consum zilnic este de 7 kWh, iar consumul de gaze naturale din perioada de facturare nu depășește consumul de referință pentru fiecare lună din perioada noiembrie 2021 – martie 2022 ale cărui valori sunt menționate în tabelul de mai jos;
 • prețul gazelor naturale din contractul clientului final este mai mare decât prețul de referință de 125 lei/MWh (nu include TVA, taxe şi tarife reglementate, tarife de înmagazinare, precum şi acciza, aplicabile la data de 30 octombrie 2021). În situaţia în care, în urma aplicării compensării, valoarea reprezentând diferenţa dintre preţul gazelor naturale din contract şi suma de compensare este mai mică de 125 lei/MWh, se compensează doar diferenţa dintre preţul gazelor naturale şi preţul de referinţă.

Limitele maxime ale consumului pentru care se aplică compensarea pe întreaga perioadă alocate în tranșe lunare, pentru gaze naturale:

Luna şi anulConsum mediu lunar (kWh)
Noiembrie 20211.649,05
Decembrie 20212.405,61
Ianuarie 20222.762,51
Februarie 20222.512,56
Martie 20222.330,27
Total11.600

Notă: Limita maximă a consumului pentru care se aplică compensarea pe întreaga perioadă este 11.660 kWh (echivalentul a 1.000 mc) de gaze naturale, alocat în tranșe lunare.

PLAFONAREA: vine în sprijinul clienților casnici de energie și vizează prețurile finale la energie electrică și gaze naturale facturate acestora care nu pot depăşi prețurile stabilite prin Lege, fără a interveni în prețul contractual

Energie electrică: Preţul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 1 leu/kWh, din care componenta de preţ al energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,525 lei/kWh, având incluse: componenta de preţ al energiei electrice, acciza, tarifele reglementate de transport şi distribuţie, serviciile de sistem, certificatele verzi, contribuţia de cogenerare de înaltă eficienţă energetică, costurile de furnizare, TVA.

Gaze naturale: Preţul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,37 lei/kWh, din care componenta de preţ al gazelor naturale va fi în valoare de maximum 0,250 lei/kWh, având incluse: componenta de preț al gazelor naturale, costul de transport, tariful de înmagazinare, acciza, tariful de distribuţie, costurile de furnizare, TVA.

Recomandări ale ANRE

Clienții finali care au neclarități privind factura de energie electrică şi gaze naturale, trebuie:

 • Să se adreseze pentru clarificări furnizorului care a emis factura, acesta având obligația transmiterii unei explicaţii clare şi uşor de înţeles a modului în care este calculată valoarea facturii, în special în cazul aceasta este bazată pe un consum estimat;
 • În măsura în care apreciază că prin răspunsul formulat de către furnizor nu au fost aduse clarificările necesare, clientul final are posibilitatea să se adreseze ANRE sau altor instituții care au atribuții în acest sens, chiar şi instanței de judecată.

De asemenea, ANRE mai recomandă clienților finali de energie electrică şi gaze naturale următoarele:

 • Să încheie o convenție de consum cu furnizorul de energie electrică sau de gaze naturale;
 • Să verifice în contract perioada în care trebuie transmis furnizorului indexul și să beneficieze de mecanismul autocitirii pentru a evita facturarea unui consum estimat şi ulterior regularizarea acestuia;
 • Să verifice dacă facturarea s-a efectuat potrivit indexului transmis;
 • Să nu ignore notificările transmise de furnizorul de energie privind modificarea condiţiilor contractuale, în special modificarea preţurilor/tarifelor;
 • Dacă aceste modificări nu respectă condiţiile prevăzute în contract (preţ fix pe o anumită perioadă de timp), clientul final are dreptul să sesizeze ANRE sau alte instituții care au atribuții în acest sens, chiar şi instanţa de judecată.

Ai o problemă sau o nelămurire? Întreabă-ne, iar experții noștri îți vor răspunde în cel mai scurt timp.

Ți-a plăcut? Împărtășește cu prietenii

Ce trebuie să știi legat de plafonarea și compensarea facturilor de electricitate și gaze

Dacă ești client casnic și nu știi dacă vei beneficia sau nu de plafonarea prețului și compensarea facturilor tale de energie electrică și/sau gaze naturale poți regăsi în acest articol o serie de precizări care sperăm să te ajute să evaluezi dacă te califici pentru această schemă de sprijin valabilă pentru perioada noiembrie 2021-martie 2022.

Comentarii (0)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *