Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Fondul pentru o tranziție justă a fost majorat substanțial: 4,45 miliarde de euro pentru România

Pentru a combate schimbările climatice, Uniunea Europeană s-a angajat să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40% până în 2030 prin comparație cu nivelul din 1990 și să ajungă la neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon până la jumătatea secolului.

În acest scop, planul Comisiei Europene este de a mobiliza cel puţin 1.000 de miliarde de euro, care să asigure tranziția spre o economie verde. Pactul ecologic european acoperă toate sectoarele economiei, în special transporturile, energia, agricultura, clădirile și sectoarele industriale, de exemplu cele ale siderurgiei, cimentului, TIC, textilelor și produselor chimice.

În ianuarie 2020, Comisia Europeană a propus Mecanismul pentru o tranziție justă în valoare de 100 de miliarde de euro pentru perioada 2021-2027, acesta fiind un instrument-cheie pentru tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic. Mecanismul pentru o tranziție justă se bazează pe trei surse principale de finanţare – Fondul pentru o tranziție echitabilă, o schemă de finanțare la nivelul InvestEU și un mecanism de împrumut prin colaborare cu Banca Europeană de Investiții.

Fondul pentru o tranziție justă reprezintă o reală oportunitate pentru sectorul enegetic național, România fiind al treilea beneficiar, alături de Germania și Polonia, pentru atingerea obiectivelor naționale de decarbonizare și reconversie a sectorului energetic.

O veste bună recentă este că, la sfârșitul lunii mai, Comisia Europeană a anunțat majorarea bugetului general al Fondului pentru o tranziție justă de la 7,5 miliarde de euro la 40 de miliarde de euro, iar schema pentru o tranziție justă din cadrul InvestEU va fi consolidată.

CE propune o finanțare suplimentară substanțială în valoare de 2,5 miliarde de euro în cadrul următorului buget pe termen lung al UE, la care se adaugă 30 de miliarde de euro în cadrul Next Generation EU. Astfel, valoarea totală a Fondului pentru o tranziție justă se va ridica la 40 de miliarde de euro.

Din acest total, României îi revin 4,45 miliarde de euro, o creștere substanțială față de cele peste 750 milioane de euro alocate inițial.

De asemenea, Executivul UE propune ca facilitatea de împrumut pentru sectorul public să mobilizeze între 25 și 30 de miliarde de euro. În total, se așteaptă ca Mecanismul pentru o tranziție justă să mobilizeze investiții publice și private în valoare de cel puțin 150 de miliarde de euro.

Guvernul Român a aprobat, la sfârșitul lunii aprilie, Memorandumul pentru iniţierea procedurilor necesare pentru accesarea fondurilor europene din Mecanismul pentru o tranziție justă.

Rămâne ca România să identifice soluții integrate de transformare socio-economică a regiunilor afectate de tranziția energetică, concretizate prin strategii și proiecte de investiții care să susțină modernizarea și decarbonizarea industriei, reconversia profesională în zonele miniere și exploatarea potențialului surselor regenerabile de energie.

Va fi necesar un efort național coordonat pentru definirea liniilor directoare pentru a asigura tranziția echitabilă către o economie cu emisii reduse de carbon, printr-o abordare integrată și participativă, care să răspundă necesității de reorientare a pieței muncii în paralel cu dezvoltarea și modernizarea infrastructurii energetice.

Ai o problemă sau o nelămurire? Întreabă-ne, iar experții noștri îți vor răspunde în cel mai scurt timp.

Ți-a plăcut? Împărtășește cu prietenii

Comentarii (0)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *