Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

OUG 1 / 2020 – furnizarea de energie și gaze în 2020

Această Ordonanță de Urgență aduce modificări mai multor acte privind investițiile și lucrările publice, bugetul național, transporturi și energie electrică.

Motivația ordonanței vine din faptul că erau descurajate investițiile pentru infrastructura de comunicații, fiind dificil de obținut autorizații de construcție (telefonie, internet, POS) și că sunt programate multe lucrări de construcții în acest domeniu, prin implementarea de noi tehnologii, ca să ne aliniem la standardele europene.

Despre Legea energiei electrice și a gazelor naturale:

  • perioada 1 martie 2019 – 28 februarie 2022 pentru care furnizarea de energie electrică pentru clienții casnici se realiza în condiții reglementate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), conform OUG 114, este limitată acum până la 31 decembrie 2020;
  • se introduce obligația ANRE de a publica tarifele aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților casnici pentru perioada până la 31 decembrie 2020;
  • producătorii au obligația de a livra furnizorilor de ultimă instanță, până la 31 decembrie 2020, energia electrică necesară asigurării consumului clienților casnici pentru care se aplică tarife reglementate, în conformitate cu reglementările ANRE;
  • diferențele de costuri de achiziție din anii 2018 și 2019 ale furnizorilor, nerecuperate prin prețurile practicate, se vor recupera până la data de 30 iunie 2020, conform reglementărilor ANRE;
  • până la 30 iunie 2020 prețul la gaz va fi de 68 lei/MWh pentru clienții casnici;
  • pentru clienții casnici furnizarea gazelor naturale se realizează la preț reglementat și în baza contractelor-cadru până la 30 iunie 2020;
  • începând cu 1 ianuarie 2020, tarifele și contribuțiile care reprezintă veniturile proprii ale ANRE, inclusiv contribuția monetară primită de la deținătorii de licențe în domeniul energiei electrice și gazelor naturale – care în prezent este egală cu 2% din cifra de afaceri realizată de aceștia din activitățile acoperite de licențele acordate de ANRE – se vor stabili anual prin Ordin al președintelui ANRE si se vor publica in Monitorul Oficial.