Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Ordinul ANRE 72 / 2019 – cum se întocmesc ofertele de furnizare pentru consumatori

Ordinul aprobă modificarea ordinelor ANRE nr. 106/2014, nr. 96/2016 și nr. 174/2018.

Principalele modificări:

 1. în funcție de consumul anual de gaze naturale, clientul final poate fi:
  • cu consum mic (≤ 28.000 MWh);
  • cu consum mare (> 28.000 MWh);
 2. furnizorul are obligația să elaboreze oferte-tip pentru clienții finali cu un consum anual de gaze naturale mai mic sau egal cu 28.000 MWh;
 3. clienții casnici care și-au exercitat dreptul de eligibilitate au dreptul să revină la furnizarea în regim reglementat.

Emitent: ANRE

Publicat în: M.O. Partea I, nr.17/ 13.01.2020

Data intrării în vigoare 12.02.2020

Abrogă:

 • Ordinul ANRE nr. 105/2015
 • Ordinul ANRE nr. 47/2007
 • Ordinul ANRE nr. 47/2008
 • Art. 8, lit c) din Ordinului ANRE nr. 97/2018