Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Ordinul ANRE 70 / 2020 – stabilirea furnizorului de ultimă instanță

Ordinul stabilește modul în care Furnizorul de Ultimă Instanță obligat (FUI ob) preia clienții finali – persoane juridice și fizice – care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, în regim de ultimă instanță (UI).

Regulamentul se aplică:
a) furnizorilor de energie electrică;
b) operatorilor de rețea;
c) clienților finali.

Regulamentul nu se aplică:
a) în cazul preluării de către un furnizor de ultimă instanță obligat a clienților finali din portofoliul unui alt furnizor de ultimă instanță;
b) în cazul clienților finali racordați la rețeaua electrică a unui operator de distribuție, altul decât operatorul de distribuție concesionar, care se află într-o situație în care nu poate încheia contract pentru serviciul de distribuție a energiei electrice cu furnizorul de ultimă instanță obligat;
c) în cazul clienților finali din portofoliul unui furnizor, care notifică schimbarea furnizorului, fără ca această acțiune să se finalizeze; în acest caz, notificarea privind denunțarea contractelor de furnizare și a contractelor de rețea corespunzătoare se consideră anulată, furnizarea energiei electrice la locul/locurile de consum al/ale respectivilor clienți finali fiind asigurată în continuare de furnizor, conform condițiilor contractuale.

Dacă, pentru un loc de consum, clientul final preluat nu încheie contractul de furnizare a energiei electrice cu FUI ob până la data-limită stabilită conform prevederilor art. 22 alin. (1), FUI ob poate să solicite OR întreruperea alimentării cu energie electrică la respectivul loc de consum, numai după transmiterea către clientul final, cu minimum 5 zile înaintea datei de întrerupere, a unui preaviz de deconectare, care să conțină data și motivele întreruperii. În cazul în care clientul încheie contractul de furnizare a energiei electrice până cu cel puțin o zi lucrătoare anterior datei prevăzute pentru deconectare, procesul de deconectare se anulează.

Publicat în MO nr. 344/28.04.2020

Intră în vigoare la 1 iunie 2020

Modifică Anexa Ord. ANRE 12/2017