Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vouchere de 25.000 de lei pentru panouri solare și sisteme de stocare. Cine sunt beneficiarii și în ce condiții se vor da banii

Proprietarii de case din România care doresc să își producă singuri energia de care au nevoie vor beneficia, începând cu anul viitor, de finanțare de la stat prin intermediul unor vouchere în valoare de 25.000 lei pentru a-și instala pe acoperișuri sisteme de generare a energiei prin panouri fotovoltaice cu o putere 3 kW net, un voucher cu o valoare similară urmând să fie acordat pentru achiziționarea de unități de stocare cu o putere minimă de 5 kWh, conform unei măsuri prevăzute în forma revizuită a Planului Național de Redresare și Reziliență, transmis, vineri, Comisiei Europene de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Denumit „Utilizarea clădirilor rezidenţiale pentru accelerarea implementării energiei din surse regenerabile”, programul are o alocare indicativă de 608,7 milioane de euro. Măsura este complementară cu programul Casa Verde Fotovoltaice, coordonat de către Administrația Fondului de Mediu (AFM), care gestionează o schemă prin care cei care doresc să-și monteze panouri solare primesc o finanțare de 20.000 de lei.

Mecanismul de implementare a noului program se dorește a fi unul suplu, obiectiv și mai puțin birocratic decât alte mecanisme utilizate până în acest moment, se arată în document.

„Având în vedere un criteriu minim de generare, în care un sistem fotovoltaic cu o capacitate netă de cel puțin 3 kW/locuință este instalat pe acoperișurile clădirilor rezidențiale ale persoanelor fizice este important să se ofere potențialilor beneficiari posibilitatea de a achiziționa o baterie de stocare. Această investiție are ca scop să permită gospodăriilor să-și maximizeze utilizarea energiei solare și să atingă o autonomie semnificativă în ceea ce privește necesarul de energie electrică”, potrivit sursei citate.

Pe termen scurt, bateriile solare permit stocarea surplusului de energie generat în timpul zilei, ceea ce le permite proprietarilor să economisească bani la facturile de energie. Această tehnologie inteligentă îi ajută să utilizeze energia solară în timpul orelor de vârf, când costurile energiei electrice sunt mai ridicate, reducând astfel cheltuielile. Totodată, stocarea reprezintă un aspect favorabil din perspectiva gestionării distribuției de energie eliberând capacitate în orele de vârf ale producției de energie solară.

Pe termen lung, instalarea modului de stocare a energiei/bateriilor solare consolidează siguranța și reziliența energetică a proprietarilor de case. În caz de întreruperi de curent sau defectări ale rețelei, bateriile solare pot asigura un flux continuu de energie, oferindu-le proprietarilor asigurarea că vor avea acces la electricitate, indiferent de situație.

Perioada de implementare

▪ Perioada de formulare a Ghidului solicitantului, publicitatea măsurii și pregătirea apelului de proiecte: octombrie 2023- decembrie 2023.

▪ Derularea apelului de proiecte, inclusiv contractarea proiectelor: ianuarie 2024 – mai 2024

▪ Implementarea investiției: iunie 2024 – decembrie 2025.

Mecanismul de implementare

Rolul principal în mecanismul de voucher (cupon) îl au beneficiarii, persoane fizice, care au posibilitatea de a alege din mai multe opțiuni, în funcție de nevoile și posibilitățile lor.

Astfel, aceștia pot opta să achiziționeze:

a) atât panouri fotovoltaice (PV) cât și un modul de stocare a energiei/baterii,

b) doar panouri fotovoltaice sau,

c) exclusiv sistemul de modul de stocare a energiei/baterii, în cazul în care proprietarii dețin deja PV.

Mecanismul vizează accesarea voucherului în anumite precondiții care asigură rapiditatea implementării investiției.

Acordarea voucherelor se realizează de către Coordonatorul de investiții, după caz cu sprijinul autorităților publice locale.

Beneficiarii de vouchere vor fi aleși în baza unei selecții a cererilor de vouchere realizată printr-un apel pe platforma web dedicată a MIPE, având în vedere un proces complet digitalizat și securizat împotriva programelor de tip ”bot”, folosind abordarea primul venit – primul servit.

Documentele obligatorii pentru solicitarea de voucher vor incluse în platformă în format digital. După selecție, beneficiarii au obligația confirmării, inclusiv a opțiunii alese pentru folosirea voucherului. Confirmarea voucherului reprezintă un acord de adeziune a beneficiarului la condițiile de acordare a voucher-ului (cu rolul de contract de finanțare).

După selecție și confirmarea voucherului beneficiarul împreună cu instalatorul contractat trebuie să realizeze proiectul cu instalarea unui sistem PV cu o putere de minim 3 kW net și/sau a unui modul de stocare a energiei/baterii cu putere minimă de 5 kWh.

La finalizarea proiectului (minim 3 kW net capacitate instalată/instalarea unității de stocare de min. 5kWh) beneficiarul va transmite documentele de finalizare a instalării certificate de firma de instalare PV și/sau a modului de stocare a energiei, împreună cu factura de plată și cu dovada obținerii avizului tehnic de racordare (ATR) la coordonatorul investiție, care în termen de 5 zile lucrătoare va vira contravaloarea voucherului în contul aferent firmei de instalare.

Contravaloarea voucherului va fi stabilită la valoarea de 25.000 lei pentru o instalație de panouri voltaice (PV) cu o putere 3 kW net. De asemenea, pentru un modul de stocare a energiei cu putere minimă de 5 kWh contravaloarea voucherului va fi tot de 25.000 lei.

Pentru ca aceste instalații cu stocare să fie eligibile, trebuie îndeplinită condiția ca sistemul fotovoltaic să nu fie conectat la rețea, ci să fie dedicat pentru autoconsum.

Etapele investiției


Înrolarea firmelor

Reprezintă un simplu proces de listare care este bazat pe dovedirea a două situații astfel:

– Că firma nu are datorii către bugetul de stat / bugetul local la data înrolării,

– Că firma are minim 1 angajat.

Înrolarea firmelor urmărește 2 obiective:

1. Informarea persoanelor fizice potențial beneficiare cu privire la firmele cu care pot intra în contact pentru a ajunge la un potențial contract de instalare,

2. Asigurarea faptului că firmele au un minim de capacitate pentru a duce la bun sfârșit lucrările de instalare.

Beneficiarii persoane fizice au libertatea de a alege firmele cu care vor lucra.

Accesul pe lista înrolărilor nu va reprezenta o precondiție la momentul selectării proiectului dar va reprezenta o condiție la momentul semnării contractului de finanțare.

Firmele sunt libere să se înroleze la orice moment doresc. Prin această lista nu se va îngrădi liberul acces al beneficiarului de a lucra cu orice firmă aleasă. Singurele condiții de eligibilitate pentru firme vor fi să facă dovadă că au cel puțin un angajat să și aibă toate taxele și impozitele plătite.

Lista firmelor de instalare înrolate va fi disponibilă permanent pe pagina de internet a MIPE.

MIPE se va asigura de realizarea procesului de informare și comunicare astfel încât să existe suficient timp la dispoziție pentru informarea potențialilor beneficiari și ai firmelor de instalare în vederea realizării activității de înrolare și de încheiere a contractelor comerciale între potențialii beneficiari și firmele de instalare.

Realizarea apelului

MIPE, cu sprijinul autorităților publice locale, după caz, va fi responsabil de realizarea apelurilor în cadrul cărora proprietarii se vor putea înscrie pentru obținerea unui voucher în funcție de nevoile identificate. Apelurile vor fi împărțite pe regiuni/județe pentru a nu supraîncărca sistemul informatic.

Depunerea cererilor

Proprietarii de case vor depune cererile și documentele relevante prin platforma web dedicată a MIPE, cu finanțarea alocată pe bază de „primul venit, primul servit”.

Proprietarul de casă va avea următoarele opțiuni de a alege:

1) panouri fotovoltaice;

2) unitatea de stocare a energiei (baterie); sau

3) ambele, panouri fotovoltaice și unitatea de stocare a energiei (baterie).

Indiferent de opțiunea aleasă selectarea beneficiarilor se va face în ordinea primul venit primul servit până la epuizarea bugetului.

Contracte de adeziune

După publicarea rezultatelor, beneficiarii vor transmite confirmarea acceptării condițiilor de acordare a voucherului. Acesta reprezintă un acord de adeziune a beneficiarului la condițiile de acordare a voucher-ului (cu rolul de contract de finanțare).

Începerea lucrărilor

Proprietarii de case împreună cu firma cu care au încheiat contractul comercial vor demara instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor cuprinse în contractul de finanțare.

Finalizarea instalării și acordarea cuponului

Proprietarul și Firma de instalare transmit la MIPE dovada realizării investiției prin minim următoarele 3 metode:

1. Documentația lucrării conținând documentele de livrare și instalare, contractele de garanție etc.,

2. Poze doveditoare de la fața locului,

3. Emiterea avizului tehnic de racordare sau confirmarea din partea distribuitorului a demarării procedurii de racordare. depune cererea de rambursare după finalizarea lucrărilor, împreună cu cererea de acordare a cuponului/voucherului.

Rambursarea

Cererea de acordare a cuponului va fi procesată imediat, iar în condițiile îndeplinirii cerințelor administrative virarea contravalorii voucherului în conturile firmei de instalare precizat în contractul de finanțare se va realiza în maximum 5 zile lucrătoare.

Responsabilitatea firmelor de instalare

Firmele de instalare sunt responsabile pentru aspectele tehnice ale echipamentelor instalate pentru a îndeplini criteriile de eligibilitate prezente în Ghidul de finanțare.

Beneficiari
Beneficiarii direcți sunt persoanele fizice, proprietare ale locuințelor rezidențiale și numai pentru proprietatea principală (i.e. adresa oficială de reședință conform actului de identitate sau declarată prin declarație notarială).

Accesul la finanțare este în mod egal asigurat tuturor categoriilor sociale, cu precizarea că persoanele vulnerabile au o prioritate sub investiția I5. Pentru evitarea dublei finanțări platforma informatică nu va permite aceluiași beneficiar să depună aplicația sub această investiție și investiția 5 – instalare de panouri solare.

Beneficiarii indirecți sunt întreprinderile din piața de producere a bateriilor şi a panourilor fotovoltaice, precum şi din piața de stocare a energiei electrice.

Context

Creșterea prețurilor la energia electrică începând cu anul 2022 a triplat pe piața românească cererea de echipamente și de produse fotovoltaice. La acest aspect contribuie și prezența în România a zonelor geografice cu o disponibilitate ridicată a energiei solare pentru utilizarea sistemelor fotovoltaice.

Principalele regiuni reprezentative pentru țara noastră sunt: Regiunea de dezvoltare Nord-Est, Regiunea de dezvoltare Sud-Est, Regiunea de dezvoltare București-Ilfov și Regiunea de dezvoltare Munteniei. Hotspot-uri actuale pentru panourile solare din România sunt distribuite astfel:

Zona roșie (1,387 kWh/mp/an) cuprinde – Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudului Moldovei;

Zona galbenă (1,168-1,241 kWh/mp/an) cuprinde – regiunile carpatice și subcarpatice ale Munteniei, toată Transilvania, zona de mijloc și nord a Moldovei, Banat;

Zona albastră (1,095-1,168 kWh/mp/an) – regiunile montane.

Energia solară are un impact pozitiv asupra mediului. În România, în baza recomandărilor Comisiei Europene, corelat cu țintele incluse în strategiile energetice actuale, din consumul final brut de energie electrică din surse regenerabile, procentul de energie solară va trebui să crească de la 7,65%, în 2020, la aproximativ 20% până în anul 2030.

Deși, inițial, energia solară este mai scumpă, pe termen lung devine mult mai ieftină, iar, în condițiile în care durata de viață a panourilor poate fi extinsă până la 35 de ani, investiția se amortizează în timp.

În contextul țintelor asumate privind creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale unifamiliale și multifamiliale, România își propune încurajarea consumatorilor casnici. În acest sens, atenția se îndreaptă către dotarea cu panouri fotovoltaice a clădirilor rezidențiale odată cu sporirea eficienței acestora din punct de vedere energetic.

În România, începând cu anul 2010, dar cu întreruperi, a fost derulat programul Casa Verde care avea ca obiectiv printre altele sprijinirea populației pentru instalarea panourilor fotovoltaice pe acoperișuri. Programul este gestionat de Administrația Fondului de Mediu aflată în subordinea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor și în implementarea lui s-au remarcat multe critici privind sistemul birocratic și netransparent al acordării finanțărilor.

Pe baza lecțiilor învățate, România intenționează să creeze un mediu competitiv în domeniul acordării finanțărilor pentru instalarea panourilor fotovoltaice pe acoperișurile clădirilor rezidențiale în scopul obținerii celor mai eficiente, transparente și corecte metode de acordare a finanțării.

Pentru o gospodărie medie, adoptarea energiei fotovoltaice poate acoperi cu ușurință cel puțin 50% din necesarul de energie electrică, iar prin schimbarea obiceiurilor de consum și integrarea de aparate eficiente energetic, acest procent poate ajunge la peste 70%.

Sursa: mfe.gov.ro

Citește și

Studiu: Majoritatea românilor au luat măsuri pentru a-și reduce consumul de energie acasă | Despre Energie (despre-energie.ro)

Baterii pentru stocarea energiei solare: cum sa alegi sistemul potrivit | Despre Energie (despre-energie.ro)

7 mituri despre panourile fotovoltaice | Despre Energie (despre-energie.ro)

Ce trebuie sa stii despre programul Casa Verde | Despre Energie (despre-energie.ro)

Ai o problemă sau o nelămurire? Întreabă-ne, iar experții noștri îți vor răspunde în cel mai scurt timp.

Ți-a plăcut? Împărtășește cu prietenii

Comentarii (0)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *