Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Electric UP: schemă de finanțare pentru firme

Firmele mici și mijlocii din România vor beneficia de suport financiar pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică și a staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanțare “Electric UP“, a anunțat șeful Cancelariei Prim-ministrului, Ionel Dancă.

Acesta a arătat că în cadrul Planului Național de Investiții și Relansare Economică „Reclădim România” a fost inclus un program pentru sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii în ceea ce privește finanțarea investițiilor, de către aceste companii, în surse de energie regenerabilă.

Astfel, Ministerul Economiei a propus, în primă lectură, în ședința de guvern din data de 24 august, o ordonanță de urgență pentru aprobarea Programului “Electric UP”. Este vorba despre o schemă de finanțare a investițiilor realizate de întreprinderile mici și mijlocii pentru dotarea acestora, pentru achiziția, instalarea de echipamente pentru producerea energiei electrice prin panouri fotovoltaice, precum și pentru achiziția de stații de încărcare a vehiculelor electrice.

Valoarea maximă a sprijinului este de 100.000 de euro în cadrul acestui program, iar schema beneficiază de un buget de 200 de milioane de euro.

Pentru a-ți mări şansele ca cererea ta de finanţare nerambursabilă să fie selectată, îți recomandăm ca înainte de a începe completarea acesteia să te asiguri că ai citit toate informaţiile prezentate în acest Ghid şi că ai înţeles toate aspectele legate de modalitatea de finanţare a proiectelor de investiţii prin programul de finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HORECA.

Proiectele vor fi departajate prin Coeficientul de Performanță al Proiectului (CPP), calculat prin aplicația informatică conform specificațiilor din Anexa 1 la ghid.

Pentru departajarea unor solicitanți cu CCP egal, se folosește Puterea însumată AC și DC a punctelor de reîncărcare solicitate pentru instalare prin program de către fiecare solicitant.

În situația egalității perfecte după aplicarea ambelor criterii anterioare, solicitanții vor fi departajați în funcție de Valoarea proiectului de fotovoltaice și încărcare prezentat și apoi de Ordinea depunerii documentelor în program

Ai o problemă sau o nelămurire? Întreabă-ne, iar experții noștri îți vor răspunde în cel mai scurt timp.

Ți-a plăcut? Împărtășește cu prietenii

Comentarii (4)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  
2021-02-01 15:24:48
Bună ziua, Conform Art. 19, litera e din Ghid , trebuie să faceți dovada calității de proprietar/administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie pentru imobilul pe care se implementează proiectul (extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, contract de concesiune/chirie/comodat, după caz, valabil pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului), scanate. În cazul în care beneficiarul nu este proprietarul imobilului pe care se implementează proiectul, documentele doveditoare ale calității de administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie vor fi însoțite de extrasul de carte funciară (nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii) al respectivului imobil, precum și de acordul proprietarului cu privire la implementarea proiectului.

Serban Stelica
2021-01-28 13:03:34
In cadrul Electric UP, daca doresc implementarea sistemului fotovoltaic pe un teren invecinat la o distanta mica ( concesionat cu drept de superficie ) spatiului comercial la care sunt propietar, se poate ? Multumesc !

andreea.marinciu
2021-01-25 12:52:14
Bună ziua, Cheltuielile eligibile din cadrul programului sunt următoarele: a) cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 100 kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat şi care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ; b) cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare; c) cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice și staţiilor de reîncărcare, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului; d) cheltuieli de consultanță și management de proiect de maxim 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului; e) cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare figura 1; f) cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru stația de reîncărcare; g) stocare, maxim 30% din valoarea puterii instalate a panourilor fotovoltaice, maxim 30% din cheltuielile cu achiziția sistemului de stocare - opțional. Este considerată cheltuială eligibilă taxa pe valoarea adăugată, TVA, dacă aceasta este nedeductibilă. Cheltuielile aferente branşamentului la reţeaua de energie electrică nu sunt eligibile pentru finanţarea din Program. Sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, cu excepția cheltuielilor cu proiectarea, pentru consultanță și management a proiectului angajate ulterior intrării în vigoare a OUG nr.159/2020, dovedite cu înscrisurile aferente. Finanţarea nerambursabilă se acordă în cuantum de maxim 100.000 de euro pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată de 100 kWp și cel puțin o staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare, reprezentând un suport financiar de până la 100% din cheltuielile eligibile. Puteți afla mai multe detalii din Ghidul Electric UP: http://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2020/12/Ghid-ElectricUp-03-12-2020.pdf

Poiata Teodor
2020-11-30 18:06:55
Va rugam sa ne precizati daca cheltuielile cu intocmirea urmatoarelor documente sunt eligibile sau nu? In situatia in care este eligibila o cheltuiala, de precizat in ce categorie de cheltuieli se incadreaza? 1 Audit energetic initial 2 Documentații de expertiză tehnică structurală (pt a vedea daca rezista cladirea sustinerea panourilor fotovoltaice) 3 Proiect Sistem Fotovoltaic (SF) 4 Executie proiect SF 5 Raport la terminarea implementarii 6 Raport monitorizare anuala in perioada de durabilitate (5 ani) intocmit de Instalatorul autorizat si verificat/vizat de Auditorul energetic sau Managerul energetic 7 Audit energetic anual in perioada de durabilitate (5 ani) 2.Va rugam sa ne precizati care este valoarea maxima a ajutorului de minimis de care Beneficiarul a beneficiat in ultimii trei ani, pentru a putea accesa programul Electric Up si sa beneficiezze de 100.000 Euro ?