Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vrei să-ți construiești o casă? Află ce reguli noi trebuie să îndeplinești din acest an

Dacă te afli printre cei care începând din acest an doresc să construiască un proiect rezidențial, trebuie să știi că vei primi autorizația de construcție doar dacă noua clădire va avea un consum de energie aproape zero.

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 din data de 1 iulie 2020 a fost publicată Legea nr. 101/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor („Legea nr. 101/2020”). 

Legea nr. 101/2020 transpune Directiva (UE) 2018/844 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor și a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică.

Potrivit acesteia, în România, la fel ca în toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, clădirile pentru care recepția la terminarea lucrărilor se efectuează în baza unei autorizații de construire emise începând cu 31 decembrie 2020 trebuie să respecte standardul nZEB („nearly zero energy building”). Acest lucru înseamnă că trebuie să aibă un consum de energie aproape egal cu zero, asigurat în mare parte din surse regenerabile de energie, dar și printr-un grad ridicat de eficiență energetică.

Această obligație este valabilă pentru orice clădire nouă privată, indiferent dacă aceasta este locuință individuală, bloc multifamilial, clădire de birouri sau alt tip de spațiu.

Ce înseamnă consum de energie aproape egal cu zero?

În legislație, clădirea al cărei consum de energie este aproape egal cu zero este acea „clădire cu o performanță energetică foarte ridicată, la care necesarul de energie pentru asigurarea performanței energetice este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut și este acoperit în proporție de minimum 30% cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere, pe o rază de 30 de km față de coordonatele GPS ale clădirii, începând cu anul 2021”.

Performanța energetică înseamnă necesarul de energie pentru a răspunde nevoilor legate de utilizarea normală a clădirii: încălzire, răcire, apă caldă menajeră, ventilație și iluminat. Pentru perioadele 2031 – 2040, 2041 – 2050 și după anul 2051, procentul obligatoriu de energie din surse regenerabile se va stabili printr-o hotărâre a Guvernului.

Legea nr. 101/2020 instituie o serie de obligații în sarcina proprietarilor și/sau administratorilor de clădiri precum și a investitorilor, dintre care amintim:

În ceea ce privește obligațiile privind instalarea dispozitivelor de automatizare și control al consumului de energie, reglementarea vizează atât clădirile noi (al căror certificat de urbanism este emis după data de 15 septembrie 2020) cât și clădirile existente.

Clădirile noi

Investitorii au obligația de a asigura echiparea clădirilor noi cu dispozitive de autoreglare a temperaturii și a calității aerului interior în fiecare încăpere încălzită/răcită direct sau într-o zonă încălzită/răcită din clădire, în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și economic.

Clădirile existente

Asemenea clădirilor noi și proprietarii/administratorii clădirilor existente sunt obligaţi, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic şi economic, să instaleze dispozitive de autoreglare a temperaturii atunci când înlocuiesc generatoarele de căldură sau frig sau la înlocuirea sistemului de încălzire sau răcire a clădirilor. 

Dacă te afli într-una dintre situațiile de mai sus, poți lua în calcul instalarea unui sistem HVAC.

În ceea ce privește obligația de echipare a clădirilor cu sisteme de alimentare a vehiculelor electrice, aceasta se va face diferențiat, pe categorii de funcțiuni ale clădirilor, respectiv: 

  • nerezidențiale;
  • rezidențiale;
  • cu funcțiuni mixte, rezidențiale și nerezidențiale.

Clădirile nerezidențiale

Obligația face referire la clădirile nerezidenţiale noi, precum şi la renovările majore efectuate clădirilor nerezidenţiale care au mai mult de 10 locuri de parcare. Investitorii și/sau proprietarii acestora sunt obligaţi să instaleze cel puțin un punct de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi tubulatura încastrată pentru cablurile electrice care să acopere cel puțin 20% din locurile de parcare prevăzute, pentru a permite instalarea în viitor a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice.

Proprietarii clădirilor nerezidenţiale existente, cu un număr de peste 20 de locuri de parcare, au obligaţia de a instala până la data de 1 ianuarie 2025 puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice care să acopere cel puțin 10% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puţin de două puncte de reîncărcare.

Clădirile rezidențiale

În ceea ce privește clădirile rezidenţiale noi, precum şi în cazul renovărilor majore efectuate clădirilor rezidenţiale existente, care au mai mult de 10 locuri de parcare, investitorii și/sau proprietarii acestora au obligaţia de a asigura instalarea tubulaturii încastrate pentru cabluri electrice pentru fiecare loc de parcare, pentru a permite instalarea în viitor a punctelor de reîncărcare.

Excepții

Printre excepții se numără:

  • clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale (noi sau supuse unor renovări majore) care au peste 10 locuri de parcare și pentru care au fost depuse cereri de eliberare a autorizației de construire până la data de 10 martie 2021;
  • clădirile existente rezidenţiale şi nerezidenţiale care sunt supuse unor renovări majore și pentru care costul estimativ al instalaţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice depăşeşte 7% din costul total al renovării;
  • anumite categorii de clădiri publice;
  • clădirile deținute și/sau ocupate de IMM-uri.

Autorizarea instalării stațiilor de reîncărcare

Se face în termen de maxim 45 de zile de la depunerea cererii și a documentației conform unor proceduri simplificate stabilite de autoritățile competente. În condițiile în care chiriașul sau coproprietarul instalează un punct de reîncărcare pentru mașinile electrice fără să aducă modificări clădirii și folosind infrastructura încastrată instalată anterior, atunci nu mai este necesar acordul proprietarului bunului imobil închiriat sau după caz, a celorlalţi coproprietari.

Inspecția sistemelor de încălzire și climatizare

În cazul sistemelor de încălzire/ventilare cu o putere nominală utilă mai mare de 70kW, inspecția părților accesibile se va face o dată la 2 ani. Exceptate de la efectuarea inspecției tehnice sunt clădirile care fac obiectul contractelor de performanță energetică.

Alte obligații în domeniul performanței energetice

Clădirile nerezidențiale care beneficiază de sisteme de încălzire sau sisteme combinate de încălzire și de ventilare a spațiului cu o putere nominală mai mare de 290 kW trebuie echipate – cu sisteme de monitorizare electronică și control până la data de 31 decembrie 2024 – doar dacă este fezabil din punct de vedere tehnic și economic.

Legea obligă auditorii energetici să transmită după data de 31 decembrie 2020 către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, un document electronic editabil, care să cuprindă informații energetice relevante privind clădirea auditată energetic. Această acțiune are ca scop băncilor de date.

Legea stabilește că nerespectarea de către proprietar, investitor, administratorul clădirii, agenții imobiliari sau agențiile de publicitate imobiliară a obligației de a include în anunțurile de vânzare sau închiriere informații din certificatul energetic cu privire la indicatorii de performanță constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.250 lei la 2.500 lei.

Vestea bună este că de acum se va construi în România mult mai eficient, cu un nivel de confort ridicat pentru viitori utilizatori și cu un impact extrem de scăzut asupra mediului înconjurător.

Surse:

Ai o problemă sau o nelămurire? Întreabă-ne, iar experții noștri îți vor răspunde în cel mai scurt timp.

Ți-a plăcut? Împărtășește cu prietenii

Comentarii (0)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *