Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Reguli noi pentru comercializarea energiei electrice produse de prosumatori

Energia electrică produsă de prosumatori și livrată în rețelele electrice va putea fi valorificată prin mecanisme de compensare/regularizare, conform unui proiect de ordin publicat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Prosumatorii care dețin centrale de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie (SRE) cu puteri electrice instalate de cel mult 400 kW pe loc de consum și care nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pot vinde prin mecanisme de compensare/regularizare energia electrică produsă și livrată în rețelele electrice furnizorilor de energie electrică cu care aceștia, în calitate de consumatori finali, au încheiat/încheie contract de furnizare a energiei electrice.

Aceste măsuri sunt prevăzute în ordinul de aprobare a Metodologiei de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparținând prosumatorilor, metodologie ce va intra în vigoare la 1 mai 2022, precizează ANRE în document.

Conform reglementării, prosumatorii cu puterea de cel mult 200 kW pe loc de consum pot beneficia, la cerere, de mecanismul de compensare cantitativă, iar cei cuputerea mai mare de 200 kW, dar de cel mult 400 kW pe loc de consum, de mecanismul de regularizare financiară.

Pentru a beneficia de mecanismele de compensare/regularizare, indiferent de data punerii în funcțiune a centralei electrice de producere a energiei electrice din SRE cu puteri electrice instalate de cel mult 400 kW pe loc de consum, fiecare prosumator trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:

  • activitatea principală a prosumatorului să nu fie producerea energiei electrice;
  • schema electrică a centralei este realizată astfel încât alimentarea cu energie electrică a prosumatorului din rețeaua electrică și livrarea în rețeaua electrică a energiei electrice produsă în respectiva centrală să se realizeze prin același racord;
  • sistemul de contorizare a energiei electrice să permită măsurarea energiei electrice produse și livrate în rețeaua electrică, precum și a energiei electrice consumate din rețea.

Regularizarea financiară (200 kW <P<= 400 kW) se realizează prin compensarea între:

  • factura emisă de prosumator pentru energia electrică produsă din SRE și livrată în rețelele electrice, conform prevederilor specifice din contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din SRE încheiat între prosumator și furnizor,

și

  • factura emisă de furnizorul de energie electrică pentru energia electrică consumată din rețelele electrice de prosumator în calitate de consumator.

Furnizorii de energie electrică au obligația să achiziționeze energia electrică produsă în centralele electrice din SRE livrată în rețeaua electrică, la un preţ egal cu preţul mediu ponderat înregistrat în Piaţa pentru Ziua Următoare aferent lunii în care a fost produsă şi livrată energia electrică respectivă.

Compensarea cantitativă (P<= 200 kW) se realizează în baza principalelor obligații ce revin furnizorilor, conform metodologiei:

  • să achiziționeze energia electrică produsă în centralele electrice din SRE eligibile și livrată în rețeaua electrică, la un preţ identic cu preţul energiei electrice active utilizat de furnizorul de energie electrică în contractul încheiat cu prosumatorul în calitate de consumator, în perioada de facturare și care nu include niciuna dintre următoarele componente: costul dezechilibrelor, marja de furnizare, tariful de transport, de distribuție și de servicii de sistem, TVA-ul pe care furnizorul de energie electrică îl datorează la bugetul de stat, acciza, taxele de cogenerare și certificate verzi;
  • să evidențieze distinct în facturile de energie electrică emise prosumatorilor cantitatea de energie electrică activă consumată din rețea, valoarea energiei electrice în dezechilibru de 0 lei, precum și componentele referitoare la tariful de transport, de distribuție și de servicii de sistem, TVA-ul pe care furnizorul de energie electrică îl datorează la bugetul de stat, acciza, taxele de cogenerare și certificate verzi și marja furnizorului aplicate la întreaga cantitatea de energie electrică consumată din rețeaua electrică de aceștia, pe baza înregistrărilor contorului de măsurare a energiei electrice consumate din rețelele electrice;
  • pentru situația în care prosumatorul produce o cantitate de energie mai mare decât cea consumată din rețea, diferența se reportează pentru perioada/perioadele următoare de facturare;
  • neutilizarea de către prosumator a unei cantități de energie electrică reportată în termenul de maxim 24 de luni de la data livrării acesteia în rețeaua electrică conduce la includerea în procesul de compensarea financiară descris mai sus și a cantității si valorii rămase nereturnate.

Astfel, mecanismul de compensare cantitativă se realizează efectiv, kWh consumat la kWh produs, prin diferență, utilizând mecanisme financiare, între valoarea energiei electrice produse din SRE și livrate în rețelele electrice și valoarea energiei electrice consumate din rețelele electrice la finalul fiecărei perioade de facturare.

Informații suplimentare sunt disponibile și în Referatul de aprobare al Proiectului de ordin.

Ai o problemă sau o nelămurire? Întreabă-ne, iar experții noștri îți vor răspunde în cel mai scurt timp.

Ți-a plăcut? Împărtășește cu prietenii

Comentarii (0)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *