Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ce este avizul tehnic de racordare (ATR)?

În cazul în care ești pus în situația de a racorda la rețeaua de distribuție un nou amplasament, trebuie să știi că acest proces se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public (Ordinul ANRE nr. 59/2013), iar una dintre etapele procesului de racordare este reprezentată de „emiterea avizului tehnic de racordare”.

Utilizatorii rețelelor electrice au obligația de a solicita avizul tehnic de racordare sau, după caz, actualizarea acestuia înainte de a începe executarea instalației de utilizare care urmează să fie racordată la rețeaua electrică, respectiv modificarea celei existente.

Ce este avizul tehnic de racordare?

Un document prin care operatorul de rețea aprobă racordarea unui solicitant la rețea și care, în același timp, constituie oferta sa la cererea de racordare a solicitantului. Acesta conține posibilitățile și condițiile de racordare la rețeaua electrică a locului de consum din amplasamentul respectiv pentru satisfacerea cerințelor precizate în cerere de către utilizator. Acesta este, totodată, valabil numai pentru un anumit amplasament.

Care sunt condițiile tehnico – economice de racordare la rețea?

Cele mai importante condiții cuprinse în avizul tehnic de racordare sunt următoarele:

 • Puterea aprobată pentru consum și/sau evacuare și evoluția în timp a acesteia

Puterea aprobată este puterea activă (aparentă) maximă simultană pe care utilizatorul o poate absorbi sau evacua prin instalația de racordare la rețeaua electrică pentru care se emite avizul tehnic de racordare; se consemnează în avizul tehnic de racordare și este luată în considerare la dimensionarea instalației de racordare a utilizatorului respectiv.

 • Puterea instalată totală și evoluția în timp a acesteia

Este sumă a puterilor instalate ale tuturor generatoarelor/ receptoarelor pentru un loc de producere sau consum.

 • Tariful de racordare

Reprezintă cheltuiala efectuată de un operator de rețea pentru realizarea lucrărilor de racordare a unui loc de consum și/sau de producere al unui utilizator la rețeaua electrică;

 • Nivelul de continuitate în funcționare a rețelei electrice în punctul de delimitare

Punctul de delimitare este locul în care instalațiile utilizatorului se delimitează ca proprietate de instalațiile operatorului de rețea.

Cui îi este adresată cererea de racordare la rețea?

Dacă locul de consum pentru care se dorește racordarea la rețea este unul cu o putere mai mare de 50MW – cererea de racordare îi este adresată operatorului de transport.

Dacă locul de consum pentru care se dorește racordarea la rețea este unul cu o putere mai mică de 50MW (inclusiv) – se ține cont de amplasamentul locului de consum – cererea de racordare îi este adresată fie operatorului de distribuție care deține contractul de concesiune a serviciului public privind distribuția energiei electrice în zona respectivă, fie altor deținători ai rețelei electrice de interes public.

Condițiile de emitere pentru avizul tehnic de racordare:

 • Sunt reglementate de către autoritatea competentă.
 • Avizul tehnic se eliberează contra cost, în baza tarifelor aprobate de către autoritatea competentă.
 • Avizul tehnic se eliberează în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea completă a documentației.
 • În situația în care nu este posibilă emiterea avizului tehnic de racordare, operatorul de rețea este obligat să comunice acest lucru solicitantului, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare și să menționeze motivele justificate, din punct de vedere tehnic și economic, pentru care nu dă curs acestei cereri.

Când își pierde valabilitatea avizul tehnic de racordare?

Aviul tehnic de racordare este valabil până la data emiterii certificatului de racordare, însă își încetează valabilitatea în următoarele situații:

 • Dacă utilizatorul nu face dovada constituirii garanției financiare, în termen de 3 luni de la emitere (pentru locurile de producere sau pentru locurile de consum si de producere cu o putere aprobată totală pentru evacuare mai mare de 1MW);
 • În termen de 12 luni de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare;
 • La rezilierea contractului de racordare căruia îi este anexat;
 • La expirarea perioadei de valabilitate a autorizației de construire sau a perioadei de valabilitate a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare;
 • La încetarea valabilității autorizației de construire și/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă.

Ce presupune actualizarea avizului tehnic de racordare?

Actualizarea ATR-ului este acțiunea prin care operatorul de rețea înlocuiește avizul tehnic de racordare emis pentru un loc de consum, actualizându-i conținutul cu datele energetice sau tehnice caracteristice locului de consum, respectiv cu datele administrative de identificare a utilizatorului sau locului de consum, atunci când acestea se modifică.

Actualizarea ATR-ului, cu sau fără înlocuirea sau modificarea instalației de racordare, este obligatorie pentru :

 • dezvoltarea din punct de vedere tehnic si energetic a activității utilizatorului la locul de consum și/ sau de producere, ce necesită depășirea puterii aprobate;
 • modificarea unor elemente de natură tehnică sau administrativă ale locului de consum și/ sau de producere față de situația existentă la data emiterii avizului tehnic de racordare, respectiv a certificatului de racordare, fără depășirea puterii aprobate;
 • modificarea instalației de racordare a unui loc de consum și/ sau de producere, fără schimbarea puterii aprobate, pentru rezolvarea unor solicitări ale utilizatorului;
 • dezvoltarea din punct de vedere tehnic și energetic a activității unui utilizator la locul de consum prin racordarea de generatoare la instalația de utilizare și evacuarea în rețeaua din amonte de punctul de delimitare a energiei electrice produse.

Cui și când se adresează cererea de actualizare a ATR-ului?

Cererea de actualizare a avizului tehnic de racordare se adresează operatorului de rețea la care este racordat solicitantul, direct, prin împuternicit local, prin proiectant de specialitate sau prin furnizorul de energie electrică. Aceasta se întocmește indiferent de perioada solicitată și de mărimea puterii absorbite.

Utilizatorii rețelelor electrice au obligația să adreseze cererea de racordare sau cererea de actualizare a avizului tehnic de racordare ori a certificatului de racordare înainte de a începe realizarea instalației de utilizare care urmează a fi racordată la rețeaua electrică, respectiv modificarea celei existente.

În cazul modificării unor elemente de natură administrativă solicitarea actualizării avizului tehnic de racordare sau a certificatului de racordare se face în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data producerii modificării.

În cazul în care s-a deteriorat sau ai pierdut ATR-ul, poți face o cerere, iar operatorul de rețea este obligat să-ți emită un duplicat în termen de 7 zile calendaristice de la data înregistrării cererii. Emiterea unui duplicat se face contra cost, pe baza tarifelor aprobate de autoritatea competentă.

Documentația pentru emiterea avizului tehnic de racordare se depune de către solicitant direct la centrele de relații cu clienții ale operatorului de rețea sau prin e-mail.

Ai o problemă sau o nelămurire? Întreabă-ne, iar experții noștri îți vor răspunde în cel mai scurt timp.

Ți-a plăcut? Împărtășește cu prietenii

Comentarii (0)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *