Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Se simplifică procesul de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice

Clienții care doresc să-și schimbe furnizorul vor putea putea să facă acest lucru într-un mod mult mai simplu în urma reducerii birocrației, prin eliminarea unor documente și clarificarea unor aspecte, printre care a unora legate de dreptul de folosință asupra spațiului, a conținutului ofertelor și a modului de facturare.

Conform referatului de aprobare a unui proiect de ordin publicat, luni, de Autoritatea Națională e Reglementare în domeniul Energiei, scopul noii reglementări este:

 • asigurarea fluenței procesului de schimbare a furnizorului;
 • clarificări asupra conținutului ofertelor și a contractelor de furnizare în ceea privește elementele de preț, asigurând un mod unitar de o prezentare a prețurilor;
 • obligarea furnizorilor de a factura consumul pe baza convențiilor de consum, în lipsa unui index citit;
 • clarificarea tipului de contract în cazul Asociațiilor de proprietari;
 • eliminarea unor prevederi redundante ce se regăsesc în alte reglementări în vigoare.

Principalele schimbări/măsuri propuse în proiectul de Regulament sunt:

 • eliminarea prezentării/depunerii de către client a actelor de spatiu la încheierea contractului de furnizare a energieie electrice şi introducerea declaraţiilor pe proprie răspundere cu privire la dreptul de folosinţă al spaţiului;
 • eliminarea certificatului de racordare sau a avizului tehnic de racordare din lista documentelor necesare la intocmirea contractului de furnizare a energiei electrice;
 • detalierea conţinutului ofertei-tip şi a contractului de furnizare a energiei electrice inclusiv în ceea ce privește elementele de preț incluse;
 • precizarea modului de transmitere şi de utilizare a indexului autocitit, în cazul schimbării furnizorului de energie electrică de către clientul casnic și clientul noncasnic mic. Astfel, aceştia pot comunica noului furnizor indexul autocitit la data transmiterii notificării de schimbare a furnizorului; furnizorul are obligaţia de a prelua şi de a transmite operatorului de distribuție indexul autocitit de clientul final, odată cu comunicarea la operatorul de distribuție a datelor referitoare la contractul de furnizare; indexul autocitit se ia în considerare de către operatorul de distribuție la stabilirea consumului de energie electrică în procesul de schimbare a furnizorului. În cazul în care clientul final nu transmite indexul autocitit, operatorul de distribuție are obligaţia citirii indexului echipamentului de măsurare în perioada cuprinsă între data transmiterii notificării de schimbare a furnizorului şi data schimbării efective a furnizorului;
 • precizarea modului de stabilire a datelor de consum din convenţia de consum încheiată de clientul final cu furnizorul. Datele de consum transmise furnizorului de către operatorul de distribuție se stabilesc de către operatorul de distribuție, după caz, pe baza:
  • consumului de energie electrică înregistrat la locul de consum în perioada similară a anului precedent sau a consumului de energie electrică determinat ţinând cont de cele mai recente citiri efectuate de operatorul de distribuție;
  • profilului de consum anual, determinat de operatorul de distribuție pentru categoria respectivă de client final în cazul în care pentru locul de consum nu există istoric de consum;
 • clarificarea tipului de contract de furnizare ce trebuie încheiat în cazul parților comune ale imobilelor având destinația de locuință, cu mai mulţi locatari, unde există consum de energie electrică în încăperi sau instalații de folosință comună și există contor de decontare dedicat acestui consum. Astfel, în această situaţie contractul de furnizare a energiei electrice se încheie cu proprietarul încăperilor sau instalaţiilor în folosinţă comună sau, după caz, cu asociaţia de proprietari sau cu o persoană împuternicită în acest sens şi corespunde tipului de client casnic, cu excepţia situaţiei în care în aceste spaţii se desfăşoară activităţi comerciale/profesionale, în care contractul de furnizare este corespunzător tipului de client noncasnic;
 • modificarea prevederilor referitoare la condiţiile de reziliere de către furnizor a contractului de furnizare a energiei electrice. Astfel, este prevăzut dreptul furnizorului de a rezilia contractul de furnizare a energiei electrice, în următoarele condiţii cumulative:
 • furnizorul a comunicat clientului final preavizul de deconectare;
 • furnizorul a comunicat clientului final notificarea de reziliere a contractului cu minimum 15 zile înainte de data rezilierii şi clientul final nu a achitat factura până în ziua anterioară datei de reziliere; notificarea de reziliere a contractului de furnizare a energiei electrice este un document distinct în forma stabilită de către furnizor şi conţine data la care se reziliază contractul.

Astfel, rezilierea contractului nu mai este condiţionată de întreruperea alimentării cu energie electrică de către operatorul de rețea a locului de consum respectiv.

Ai o problemă sau o nelămurire? Întreabă-ne, iar experții noștri îți vor răspunde în cel mai scurt timp.

Ți-a plăcut? Împărtășește cu prietenii

Comentarii (0)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *