Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ce trebuie să știi despre schema de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022

Legea privind plafonarea prețurilor la energie și gaze precum și schema de compensare a fost publicată în Monitorul Oficial și se aplică de la 1 noiembrie.

Legea cuprinde măsuri pentru atenuarea creșterii explozive ale prețurilor la energie electrică și gaze naturale pentru perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 și are în vedere șase mari categorii de consumatori finali:

 • a) clienţi casnici;
 • b) întreprinderi mici şi mijlocii, cabinete medicale individuale şi alte profesii liberale, indiferent de forma de organizare;
 • c) microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale;
 • d) spitale publice şi private, unităţi de învăţământ publice şi private, creşe;
 • e) organizaţii neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum şi unităţile de cult;
 • f) furnizori publici şi privaţi de servicii sociale.
Pentru clienții casnici, schema de sprijin prevăzută cuprinde următoarele două măsuri

I. Plafonarea preţurilor la energie electrică şi gaze naturale după cum urmează:

 • preţul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 1 leu/kWh, din care componenta de preţ al energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,525 lei/kWh;
 • preţul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,37 lei/kWh, din care componenta de preţ al gazelor naturale va fi în valoare de maximum 0,250 lei/kWh.

II. Acordarea unei compensaţii unitare în valoare de cel mult 0,291 lei/kWh, în cazul energiei electrice, şi în valoare de cel mult 33% din valoarea componentei preţului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului beneficiar, în cazul gazelor naturale;

Dar, atenție! Pentru a beneficia de aceste măsuri de sprijin, consumului de energie electrică, respectiv gaze naturale trebuie să se încadreze între anumite limite, maxime și minime, astfel:

 • 1.500 kWh energie electrică, alocat în tranşe lunare, conform anexei;
 • echivalentul în kWh a 1.000 m3 de gaze naturale la un factor de conversie de 10,6 kWh/m3, alocat în tranşe lunare, conform anexei.

La limitele de mai sus se acceptă o abatere în favoarea beneficiarului compensaţiei de maximum 10%.

Suplimentar, consumul de energie electrică/gaze naturale al clienţilor casnici din perioada de facturare nu poate fi mai mic de 1 kWh pe zi energie electrică în perioada de facturare, respectiv 7 kWh pe zi gaze naturale.

Ce mai trebuie să știi!

Prin aplicarea compensaţiilor, preţul final achitat de clientul casnic pentru furnizarea de energie electrică/gaze naturale nu poate scădea sub preţurile de referinţă de mai jos:

 • Preţul de referinţă al energiei electrice este de 0,68 lei/kWh şi include tarifele reglementate pentru servicii de reţea, contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă, contravaloarea certificatelor verzi, acciză şi TVA, aplicabile la data de 30 octombrie 2021.
 • Preţul de referinţă al gazelor naturale este de 125 lei/MWh şi nu include TVA, taxe şi tarife reglementate, tarife de înmagazinare, precum şi acciza, aplicabile la data de 30 octombrie 2021.

În documentul de referință poți consulta anexele cu tranșele lunare/zilnice de consum aplicabile pentru perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 pentru energie electrică, respectiv gaze naturale și poți urmări câtexa exemple de calcul ale compensației.

Pentru celelalte categorii de consumatori, schema de compensare presupune

Consumatori finali de la pct. b) și c):

 • exceptarea, în cazul energiei electrice, de la plata contravalorii tarifelor reglementate, respectiv tariful de introducere/extragere din reţea, tariful de distribuţie, tariful de servicii de sistem, tariful de transport, precum şi de la plata certificatelor verzi, contribuţiei pentru cogenerare de înaltă eficienţă şi accizei;
 • exceptarea, în cazul gazelor naturale, de la plata contravalorii costului de transport, tarifului de distribuţie şi accizei.

Consumatori finali de la pct. d), e) și f):

 • plafonarea prețului, similar și la aceleași valori ca la consumatorii casnici.

Ai o problemă sau o nelămurire? Întreabă-ne, iar experții noștri îți vor răspunde în cel mai scurt timp.

Ți-a plăcut? Împărtășește cu prietenii

Comentarii (0)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *