Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale – etape, condiții și documente necesare

Clienții au posibilitatea să aleagă operatorul economic autorizat de ANRE care să se ocupe de realizarea lucrărilor de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale, urmând să își recupereze investiția de la operatorul de distribuție se arată într-un proiect de ordin al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Proiectul de ordin referitor la Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, supus consultării publice, are în vedere și posibilitatea ca proiectul privind racordarea să poată fi realizat și de către beneficiari. De asemenea, este prevăzută și posibilitatea de realizare a instalației de extindere și branșare în cadrul aceluiași proiect.

De prevederile regulamentului pot beneficia nu doar clienții casnici și non casnici, ci și unități administrativ teritoriale sau asocieri ale acestora, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

Potrivit proiectului, operatorul sistemului de distribuție (OSD) va efectua și finanța lucrările de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale pentru clienții casnici, dar și pentru cei non casnici în cazul în care lungimea instalației de extindere și branșare nu depășește 2.500 metri.  În cazul în care lungimea instalației depășește 2.500 metri, OSD suportă cheltuielile aferente realizării obiectivului/conductei, iar solicitanții, viitori clienți noncasnici, vor plăti lucrările necesare instalației de racordare.

Finanțarea lucrărilor se poate face și de către solicitant, la cererea expresă a acestuia, caz în care OSD va rambursa cheltuielile într-un interval de 5 ani de la punerea în funcțiune a instalației de utilizare gaze naturale. OSD va finanța lucrările de investiții necesare racordării în ordinea primirii, înregistrării și prelucrării cererilor de racordare la sistemul de distribuție pe parcursul anului calendaristic, se arată în  proiectul de ordin.

Etapele ce trebuie parcurse de solicitanți pentru racordarea la sistemul de distribuție gaze naturale

 1. depunerea și înregistrarea la OSD a cererii de racordare însoțită de documente care atestă dreptul de proprietate și achitarea tarifului de analiză a cererii, după caz;
 2. evaluarea cererii de racordare;
 3. stabilirea soluției tehnice pentru realizarea racordării;
 4. emitere aviz tehnic de racordare (ATR), odată cu emiterea ATR OSD declanșează procesul concurențial de licitație a lucrărilor de racordare;
 5. obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a instalației de racordare în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare de către operatorul economic(OE) desemnat de OSD sau de solicitant;
 6. proiectarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a instalației de racordare de către OE desemnat de OSD sau selectat de solicitant;
 7. verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic aferente obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a instalației de racordare prin intermediul verificatorilor de proiecte atestați ANRE, selectați de OSD sau solicitant;
 8. execuția obiectivului/conductei necesare racordării, respectiv a instalației de racordare prin intermediul OE desemnat de OSD sau selectat de solicitant;
 9. urmărirea de către OSD a lucrărilor privind realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a instalației de racordare;
 10. recepția și punerea în funcțiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a instalației de racordare de către OSD;
 11. OSD emite și transmite solicitanților contractul de racordare.

Documentele care însoțesc cererea de racordare

 • Documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra terenului/terenurilor și/sau construcției unde sunt amplasate obiectivele/sistemele pentru care se solicită racordarea;
 • Documente de identificare ale solicitantului și, după caz, ale persoanei fizice sau juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relația cu OSD; se depune actul de identitate, pentru persoanele fizice, respectiv certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru persoanele juridice și, după caz, mandatul;
 • Alte înscrisuri pe care solicitantul consideră necesar să le depună în susținerea cererii.

În cazul în care activitățile sunt finanțate de solicitant, cheltuielile necesare racordării se rambursează de către OSD într-un interval de 5 ani de la punerea în funcțiune a instalației de utilizare gaze naturale. Nivelul cheltuielilor ce se rambursează nu poate depăși minimul dintre oferta OSD prevăzută în contractul de racordare și valoarea negociată de solicitant cu OE selectat.

Ai o problemă sau o nelămurire? Întreabă-ne, iar experții noștri îți vor răspunde în cel mai scurt timp.

Ți-a plăcut? Împărtășește cu prietenii

Comentarii (2)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  
2021-02-23 14:59:50
Bună ziua, Pentru a vă racorda la gaze, trebuie să vă adresați operatorului de rețea de distribuţie gaze naturale din zona unde este situat obiectivul pentru care se doreşte racordarea la gaze.

Ciobotaru Florin
2021-02-14 10:03:45
Am țeava de gaze cu tot cu robinet și cu sigiliu lângă gard,vreau să mă racordați la gaze...