Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Drepturi noi pentru prosumatori

Viitorii prosumatori sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din vânzarea energiei electrice către furnizorii cu care au încheiate contracte, sunt exceptaţi de la plata contribuțiilor de asigurări sociale la sistemul public de pensii pentru veniturile provenite din vânzarea energiei electrice și nu au obligația să depună Declaraţia unică privind impozitul pe venit.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) supune consultării publice un proiect de revizuire a Ghidului prosumatorului care comercializează energie electrică la preţ reglementat. Conform Notei de prezentare, revizuirea este necesară ca urmare a modificărilor la  Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, Codul fiscal, Legea pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Documentul subliniază necesitatea informării viitorilor prosumatori care deţin centrale de producere a energiei din surse regenerabile de energie (E-SRE) cu puterea electrică instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum asupra noilor drepturi pe care le-au obţinut ca urmare a Modificărilor la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

  • sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din vânzarea energiei electrice la furnizorii de energie electrică cu care respectivii prosumatori au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform art. 60 punctul 6 din lege;
  • nu au obligația să depună Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice pentru veniturile obţinute din vânzarea energiei electrice la furnizorii de energie electrică cu care respectivii prosumatori au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform art 122 alin 4 lit. j) din lege;
  • sunt exceptaţi de la plata contribuțiilor de asigurări sociale la sistemul public de pensii pentru veniturile provenite din vânzarea energiei electrice la furnizorii de energie electrică cu care respectivii prosumatori au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice conform art. 137 alin. (1) lit. b) din lege;
  • sunt scutiţi de obligaţia emiterii facturii pentru livrările de energie electrică către furnizorii de energie electrică cu care respectivii prosumatori au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform art. 319 alin. (10) lit. d) din lege;
  • nu au obligatia ţinerii de evidenţe pentru livrările de energie electrică efectuate către furnizorii de energie electrică cu care respectivii prosumatori au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform art. 321 alin. (1^1) din lege.

De asemenea, proiectul de Ordin face referire la modificările la Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicatǎ, cu modificările şi completările ulterioare şi anume:

  • în conformitate cu art. 14, alin. (6), limita de 27 kW puterea instalată pe loc de consum pană la care prosumatorii care deţin unităţi de producere a E-SRE pot vinde energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care aceştia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, la preţul stabilit de Legea nr. 220/2008 a fost modificată la 100 kW.
  • în conformitate cu art. 14, alin. (6^6), prosumatorii, persoane fizice, juridice şi autorităţi ale administraţiei publice locale care deţin centrale de producere a E-SRE, precum şi persoanele fizice sau juridice care deţin unităţi de producere a E-SRE sunt exceptaţi de la obligaţia de achiziţie anuală şi trimestrială de certificate verzi pentru energia electrică produsă şi utilizată pentru consumul final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic al centralei electrice.

Alte noutăți se referă la modificările la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi anume:

  • Prosumatorii pot executa lucrările de montare pe clădiri, anexe gospodăreşti şi pe sol a sistemelor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice şi/sau a panourilor solare pentru încălzirea sau prepararea apei calde pentru consumul casnic, cu înştiinţarea prealabilă a autorităţilor administraţiei publice locale şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. Sistemele fotovoltaice şi/sau panourile solare vor fi susţinute de o structură formată din elemente constructive capabile să asigure stabilitatea întregului ansamblu şi să preia încărcările rezultate din greutatea proprie a acesteia şi a panourilor, precum şi cele rezultate din acţiunea vântului şi a depunerilor de zăpadă. (art. 11 alin. (7) lit. f) din Legea nr. 50/1991).

Mai multe informații despre prosumatori:
Racordarea prosumerilor la rețea va fi finanțată de către distribuitorii concesionari
Prosumatori: Puterea limită a instalațiilor crește la 100 kW
Racordarea prosumatorilor la rețelele electrice de interes public
Ordinul ANRE 227 / 2018 – pentru prosumatori
Ordin ANRE 226 / 2018 – despre vânzarea energiei produse de către prosumatori

Ai o problemă sau o nelămurire? Întreabă-ne, iar experții noștri îți vor răspunde în cel mai scurt timp.

Ți-a plăcut? Împărtășește cu prietenii

Drepturi-noi-pentru-prosumatori

Drepturi noi pentru prosumatori

Viitorii prosumatori sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din vânzarea energiei electrice către furnizorii cu care au încheiate contracte, sunt exceptaţi de la plata contribuțiilor de asigurări sociale la sistemul public de pensii pentru veniturile provenite din vânzarea energiei electrice și nu au obligația să depună Declaraţia unică privind impozitul pe venit.

Comentarii (0)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *