Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Programe de finanțare pentru IMM-uri în domeniul energiei

Principala problemă cu care te poți confrunta dacă ești antreprenor sau dacă reprezinți un IMM, o reprezintă sursele de finanțare.

Având stabilit ca obiectiv principal dezvoltarea regională, o alternativă pentru obținerea unei finanțări o reprezintă accesarea de fonduri europene nerambursabile.

În acest articol îți vom prezenta câteva programe finanțate de Uniunea Europeană și Guvernul României care, printre altele, au aplicabilitate și în domeniul energiei și sunt valabile până la sfârșitul anului 2020:

 1. Programul: Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor are ca obiectiv îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.

Valoarea grantului este de minimum 1,5 milioane euro și maximum 6 milioane euro.

Termenul limită pentru aplicare este data de 30 noiembrie 2020.

Solicitanții eligibili pentru aplicare sunt societățile care se încadrează în următoarele două categorii: 

 • întreprinderile mici și mijlocii din mediul urban.
 • întreprinderile mijlocii din mediul rural.

Microîntrepriderile NU sunt solicitanți eligibili.

Contribuția beneficiarului:

 • întreprinderile mici: minimum 30%;
 • întreprinderi mijlocii: minimum 40%.

Contribuția solicitantului pentru cheltuielile eligibile aferente serviciilor de proiectare și asistență tehnică și pentru cheltuielile cu activitățile obligatorii de publicitate și informare este de 0% (intră sub incidența schemei de ajutor de minimis).

Citește aici mai multe informații despre activitățile eligibile și despre program. 

 1. Programul: Sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie electrică şi/sau termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală are ca obiective:
 • creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de producere a energiei electrice şi termice din resurse regenerabile mai puţin exploatate;
 • reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an (cărbune, gaz natural).

Valoarea grantului este de maximum 15.000.000 euro.

Termenul limită pentru aplicare este data de 31 decembrie 2020.

Solicitanții eligibili pentru aplicare sunt:

 • unități administrativ teritoriale; 
 • asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară; 
 • societăți comerciale care au ca activitate producerea de energie în scopul comercializării.

Contribuția beneficiarului:

 • 2% pentru unități administrativ-teritoriale și ADI, pentru cheltuielile eligibile care nu intră sub incidența regulilor de ajutor de stat;
 • 20% pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici;
 • 30% pentru întreprinderile mijlocii;
 • 40% din costurile eligibile ale proiectului, pentru întreprinderile mari.

Citește aici mai multe informații despre activitățile eligibile și despre program. 

 1. Programul: Implementarea distribuţiei inteligente într-o zonă omogenă de consumatori casnici de energie electrică are ca obiectiv reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor.

Valoarea grantului este de maximum 15.000.000 euro.

Termenul limită pentru aplicare este data de 31 decembrie 2020.

Solicitanții eligibili pentru aplicare sunt operatorii concesionari de distribuţie energie electrică, care se supun obligaţiilor de implementare a contorizării inteligente în proporţie de 80% până în 2020 (conform Ordinului ANRE nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, cu modificările şi completările ulterioare).

Contribuția beneficiarului este de 0%.

Citește aici mai multe informații despre activitățile eligibile și despre program. 

 1. Programul: Sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă are ca obiectiv promovarea de acțiuni de reducere a emisiilor de carbon și de creștere a eficienței energetice prin instalarea de noi capacități/modernizarea capacităților de cogenerare de înaltă eficiență.

Valoarea grantului este de maximum 15.000.000 euro.

Termenul limită pentru aplicare este data de 31 decembrie 2020.

Solicitanții eligibili pentru aplicare sunt:

 • societățile comerciale din industrie care înregistrează consumuri energetice de peste 200 tep/an și care pot dovedi un necesar util de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minimum 4.000 h/an.
 • reprezentantul desemnat al unui parc industrial care înregistrează consumuri energetice de peste 200 tep*/ an și care poate dovedi un necesar util de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minimum 4.000 h/an pentru investițiile privind producția de energie prin cogenerare de înaltă eficiență, și care poate fi: administratorul parcului sau distribuitorul de energie al parcului industrial.

*TEP = Tonă Echivalent Petrol

 1. Programul: Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural are ca obiectiv înființarea și dezvoltarea de întreprinderi sociale, inclusiv întreprinderi sociale de inserție, în mediul rural, pentru integrarea pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile și combatere a sărăciei.

Valoarea grantului pentru finanțarea unui proiect este de maximum 3.000.000 euro.

Termenul limită pentru aplicare este data de 15 decembrie 2020.

Solicitanții eligibili pentru aplicare sunt administratori ai schemei de antreprenoriat pentru entități ale economiei sociale și anume:

a) entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale; 

b) alte entități relevante – furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizații patronale, asociaţii profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri;

c) autorităţi publice centrale sau locale, exclusiv în calitate de parteneri, cu toate categoriile de entități eligibile menționate mai sus.

Contribuția beneficiarului:

 • pentru cheltuieli care nu fac obiectul schemei de ajutor de minimis – variabilă;
 • pentru cheltuielile care fac obiectul schemei de ajutor de minimis – 0%.

Citește aici mai multe informații despre activitățile eligibile și despre program. 

Concluzia este una simplă: fondurile europene nerambursabile sunt o oportunitate pe care mulți o trec cu vederea. Aceasta merită pe deplin fructificată atunci când vorbim de inovare, dezvoltare regională, susținerea economiei și îmbunătățirea nivelului de trai.

Surse:

Ai o problemă sau o nelămurire? Întreabă-ne, iar experții noștri îți vor răspunde în cel mai scurt timp.

Ți-a plăcut? Împărtășește cu prietenii

Comentarii (0)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *