Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ordinul ANRE 27 / 2020 – alegerea furnizorului de gaz

În perspectiva eliminării preţurilor reglementate, în vederea asigurării furnizării gazelor naturale începând cu data de 1 iulie 2020, clienții casnici trebuie să-și aleagă furnizorul de gaze naturale în regim concurențial, până la data de 30 iunie 2020.

Prezentul ordin stabileşte unele măsuri cu privire la furnizarea gazelor naturale la clienţii casnici, în perspectiva eliminării preţurilor reglementate pentru această categorie de clienţi finali.

Prezentul ordin se aplică în relaţia dintre furnizorii de gaze naturale şi clienţii casnici din portofoliul propriu care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate şi nu au optat pentru furnizarea gazelor naturale în regim concurenţial.

Furnizorii de gaze naturale au obligaţia de a informa clienţii casnici cu privire la liberalizarea pieţei interne de gaze naturale şi eliminarea preţurilor reglementate pentru această categorie de clienţi finali.

În vederea realizării activităţii de informare, în perioada 1 mai – 30 iunie 2020, furnizorul de gaze naturale are obligaţia de a transmite lunar clienţilor casnici din portofoliul propriu care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate şi nu au optat pentru furnizarea gazelor naturale în regim concurenţial o informare conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 şi care va avea ataşată o ofertă cu preţul propus de către acesta pentru furnizarea gazelor naturale începând cu data de 1 iulie 2020, precum şi o referinţă clară şi explicită cu privire la locul unde poate fi consultată propunerea de contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial.

Informarea prevăzută este transmisă de către furnizor anexată facturii sau prin modalitatea de comunicare convenită de către părţi prin contract, respectiv comunicată ulterior de către clientul casnic, în cazul modificării acesteia.

Preţul de furnizare a gazelor naturale aferent ofertei comunicate clientului casnic trebuie să fie transparent şi rezonabil, iar pentru a fi comparabil cu preţul de furnizare reglementat de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) până la data de 30 iunie 2020, acesta trebuie să fie exprimat în lei/MWh şi trebuie să cuprindă toate costurile aferente furnizării gazelor naturale în regim concurenţial, cu servicii reglementate incluse; în cazul în care furnizorul de gaze naturale îşi rezervă dreptul de a ajusta, în perioada 1 iulie 2020 – 30 iunie 2021, preţul de furnizare aferent ofertei comunicate clientului casnic în condiţiile prevăzute la alin. (1), acesta are obligaţia de a indica în mod complet şi transparent motivele care pot conduce la variaţia preţului şi de a descrie în mod explicit metoda prin care preţul respectiv variază.

Emitent: ANRE

Publicat în: M.O. Partea I, nr. 243/25.03.2020

Intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020.