Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Pentru jurnaliști

Media

Acum găsești într-un singur loc toate informațiile care te interesează

Întreabă un expert

Ai o problemă sau o nelămurire? Întreabă-ne, iar experții noștri îți vor răspunde în cel mai scurt timp.

ANRE a aprobat Regulamentul privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale

În ședința Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) din data de 30.09.2020 a fost aprobat noul Regulament privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale care stabileşte procedura de desemnare de către ANRE a furnizorilor de ultimă instanță, condițiile de desfășurare și de încetare a activității de furnizare de ultimă instanță, principiile de stabilire a prețurilor applicate de către furnizorii de ultimă instanță clienților preluaţi, precum și procedura de preluare a locurilor de consum ale clienților finali care nu au asigurată furnizarea gazelor naturale din nicio altă sursă.

Potrivit unui comunicat al ANRE, pentru a asigura furnizarea în regim de ultimă instanță clienţilor finali care ajung în situația de a nu avea asigurată furnizarea gazelor naturale din nicio altă sursă, ANRE va desemna un număr de cel puţin 3 furnizori de ultimă instanță (FUI), prin organizarea unui proces de selecţie în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestui Regulament. Toți furnizorii de gaze naturale, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulament, au posibilitatea de a desfăşura activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanţă.

Furnizorii desemnați FUI au obligația să publice, în secţiunea dedicată de pe pagina proprie de internet, preţurile pentru furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanță, inclusiv a valorilor componentelor sale, precum și Contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanță.

Situaţiile identificate de ANRE prin Regulament în care clientul final nu are asigurată furnizarea de gaze naturale sunt următoarele:

· în cazul în care furnizorul său actual îşi pierde calitatea de furnizor ca urmare a retragerii/suspendării/expirării licenţei de furnizare a gazelor naturale;

· în cazul în care furnizorul său actual nu îşi respectă obligaţia de a deţine un contract de echilibrare şi acces în PVT și/sau un contract de transport/distribuție al/a gazelor naturale;

· în cazul în care clientul final nu îşi găseşte un furnizor. În cazul apariţiei uneia dintre situaţiile în care furnizorul nu mai poate asigura clienților săi furnizarea gazelor naturale, clienţii finali în cauză vor fi preluaţi pe o perioadă limitată de timp de către un FUI stabilit de către ANRE dintre furnizoriidesemnaţi FUI, pe baza criteriului „costul cel mai mic”, prin compararea valorilor cumulate ale componentelor publicate de către fiecare FUI pe pagina proprie de internet.

Totodată, clienții finali în cauză vor fi informați de către FUI cu privire la preluare, creându-se astfel posibilitatea ca aceștia să-și caute, într-un timp cât mai scurt, un alt furnizor cu care să încheie un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial.

În cazul în care clientul final nu-și găsește la un moment dat un furnizor pe piața concurențială, clientul în cauză va fi preluat temporar, la solicitarea sa, de către un FUI ales în mod liber de către client, dintre cei desemnaţi de către ANRE. Astfel, clienții finali sunt protejați prin asigurarea furnizării gazelor naturale în regim de ultimă instanţă, în condiţiile stabilite prin Regulament și, în același timp, se promovează şi se asigură concurenţa între furnizorii de gaze naturale pentru a fi desemnați FUI şi pentru a asigura clienţilor preluaţi furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanță.

De asemenea, au fost stabilite şi obligaţiile operatorilor de gaze naturale în situația preluării de către FUI a unor clienți, aceștia având obligația să asigure continuitatea în alimentarea cu gaze naturale alocurilor de consum ale clienţilor preluaţi care sunt amplasate în zona sa de operare, în condițiile stabilite prin Regulament.

În perioada în care se asigură de către FUI furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanță, clientul preluat poate opta oricând pentru încheierea unui contract aferent furnizării în regim concurenţial, cu respectarea procedurii de schimbare a furnizorului, aprobată de către ANRE.

Ți-a plăcut? Împărtășește cu prietenii

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email