Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ce este verificarea PRAM?

Fiecare dintre noi își dorește să fie ferit de orice pericole, mai ales în ceea ce privește cele care au legătură cu instalația sau rețeaua electrică. Supraîncărcarea circuitelor, uzura normală a echipamentelor electrice în timp, coroziunea, contactele imperfecte, toate acestea pot deteriora echipamentele și pot produce daune considerabile, de aceea este necesar ca acestea să fie verificate periodic, pentru a se evita orice situație neplăcută.

Acestea poartă numele de verificări PRAM, iar în cele ce urmează vei afla mai multe despre ce este o verificare PRAM, cum se realizează și care sunt prețurile.

Ce înseamnă verificare PRAM?

PRAM este un acronim care vine de la cuvintele Protecție prin Relee Automatizare și Măsură, iar verificarea PRAM are ca scop prevenirea electrocutării personalului care utilizează instalația electrică și echipamentul de lucru, prevenirea apariției incendiilor, prevenirea distrugerii aparaturii electrice și electronice și verificarea continuității nulului de protecție. Acest tip de verificări cuprinde o serie de măsurători pentru: rezistența de izolație, impedanța de buclă, rezistența de dispersie a prizelor de pământ, continuitatea centurii de împământare. Acestea se efectuează cu ajutorul unui aparat special.

Verificarea PRAM se face se poate face la 6 sau la 12 luni, recomandarea specialiștilor fiind o verificare PRAM la 6 luni, o dată pe timp uscat și o dată pe timp umed. O verificare completă (priză de pământ, tablou electric, prize și utilaje) este însă obligatorie o dată pe an. 

De exemplu, pentru a ține sub control evoluția unei prize de pământ, trebuie efectuate măsurători PRAM o dată la 6 luni (iarna și vara) pentru că atunci avem sol înghețat, sol uscat și sol umed. Valoarea rezistenței de dispersie nu este constantă și nu poate fi măsurată corect datorită coroziunii (ruginii), a factorilor de sol, dar și a exploatării prizei de pământ (trăsnet, utilizare greșită ca nul de lucru etc).

Dat fiind că rezistența solului nu este omogenă, iar distanța între electrozii de test este aleasă experimental, se recomandă ca valoarea calculată să fie media aritmetică între 3 distanțe diferite ale electrozilor. Această metodă de test este cea mai exactă.

Aceste măsurători pot fi realizate doar de către specialiști autorizați de ANRE. Prin specialist autorizat, conform ordinului ANRE 116/2016, se înțelege acea persoană care are o pregătire și experiență corespunzătoare care îi permit să evite pericolele care pot apărea datorită electricității și care a dobândit o atestare de electrician autorizat, eliberată în urma susținerii unui examen de autorizare la ANRE, gradele de autorizare pentru verificări electrice fiind II-B, III-B sau IV-B. Acești specialiști eliberează un certificat PRAM care atestă starea instalațiilor și echipamentelor electrice. Acest certificat este necesar în cazul unor controale ale unor instituții sau agenții precum Protecția Muncii, Pompierii sau Protecția Consumatorului.

Care este procedura de verificare?

Procedura de verificare include trei pași:

 • Verificarea vizuală

Acest prim pas trebuie efectuat cu scopul de a constata dacă: platbanda de împământare este dimensionată corespunzător; nu sunt conexiuni desfăcute și nici întreruperi; nici o parte a instalației nu este slăbită de coroziune, în special la nivelul solului; toate conexiunile vizibile de legare la pământ sunt intacte; legăturile electrice cu echipamentele electrice sunt ferme; piesele de separație asigura continuitate electrică.

 • Testarea

Aceasta cuprinde verificarea de continuitate a conductoarelor de protecție și măsurarea rezistenței de dispersie a prizelor de pământ.

 • Înregistrarea rezultatelor

Rezultatele verificărilor vizuale, rezultatele măsurătorilor continuităților electrice ale tuturor conductoarelor de protecție și verificarea rezistenței de dispersie a prizelor de pământ, se înscriu în buletinele de verificări și măsurători electrice PRAM.

De asemenea, este important de știut faptul că legea este destul de strictă cu cei care nu respectă reglementările de securitate și sănătate în muncă, refuzul de a face verificarea PRAM sancționându-se cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, conform art. 39 (9.f) din Legea Securității și Sănătății în Muncă (legea 319/2006).

Ce conține un certificat PRAM?

Un certificat sau un buletin PRAM trebuie să conțină următoarele documente:

 1. Contract/Comandă sau altă formă de colaborare economică (din care să reiasă datele de identificare a societății prestatoare).
 2. Atestatul ANRE (în copie).
 3. Autorizația ANRE a electricianului executant șef de lucrare (în copie) – conform Normelor de protecția muncii, lucrarea trebuie executată de către minim 2 persoane, una Calificată și Competentă (autorizată intern gradul IV SSM) și una Instruită (autorizată intern gradul II SSM).
 4. Certificatul de Verificare Metrologică a aparatului cu care s-au efectuat măsurătorile (în copie).
 5. Buletine de Încercare/Verificare (în original), ele trebuind să cuprindă următoarele informații:
 • Datele de identificare ale firmei atestate ANRE.
 • Seria/Nr. buletinului.
 • Data emiterii.
 • Societatea care are în exploatare instalația.
 • Identificarea instalației/părții de instalație sau echipamentului.
 • Explicația pe scurt a măsurătorii/încercării (Ex: Prezentul raport privește inspecția echipamentului sau părții de instalație electrică cu ajutorul metodei termografice).
 • Metoda folosită – se va specifica metoda folosită (se va indica procedura de lucru din Manualul Calității, care trebuie să existe în momentul lucrării).
 • Marca, tipul și seria aparatului folosit.
 • Seria/nr. Documentului de verificare metrologică al aparatului.
 • Operațiuni efectuate.
 • Rezultate.
 • Observații și recomandări.
 • Semnăturile executanților.
 1. Recomandări, în cazul în care se constată o deficiență.
 2. Raport final de verificare a instalației (dacă este cazul).
 3. Recomandare pentru data următoarei verificări.

Care este prețul unei verificări PRAM?

În general, prețul unei verificări PRAM este defalcat pe fiecare măsurătoare în parte, ca de exemplu:

 • Măsurarea și verificarea prizei de pământ a instalației electrice/paratrăsnetului (măsurarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ) – 49 lei
 • Măsurarea și verificarea continuității centurii de împământare – 15 lei
 • Măsurarea și verificarea continuității coborârilor de la captatorul paratrăsnetului la centura de împământare – 25 lei
 • Măsurarea și verificarea continuității nulului de protecție de la centura de împământare la TEG (Tablou Electric General) – 13 lei
 • Măsurarea și verificarea continuității nulului de protecție de la TEG la TED (Tabloul Electric de Distribuție) – 10 lei 
 • Emitere buletin PRAM – 200 lei

Totuși, în marea majoritate a cazurilor, prețul este stabilit de comun acord cu specialiștii care efectuează măsurătorile, în funcție de numărul acestora sau de alte criterii care se stabilesc de comun acord.

În concluzie, este important de știut faptul că verificarea PRAM este obligatorie și trebuie făcută cel puțin odată pe an. De asemenea, verificarea PRAM ajută și la depistarea unor probleme sau pericole înainte ca acestea să se transforme în situații neplăcute, de aceea considerăm că este un pas important care trebuie făcut atunci când îți dorești ca familia, casa și bunurile tale să fie în siguranță.

Surse:

Ai o problemă sau o nelămurire? Întreabă-ne, iar experții noștri îți vor răspunde în cel mai scurt timp.

Ți-a plăcut? Împărtășește cu prietenii

Ce este verificarea PRAM

Ce este verificarea PRAM?

Cauti raspunsuri privitoare la ce inseamna o verificare PRAM si de ce iti este utila? Iti raspundem la toate intrebarile tale in articolul nostru!

Comentarii (0)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *