Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Procedura de racordare la rețeaua de electricitate va fi modificată pentru ca și consumatorii casnici să beneficieze de racordare gratuită

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) modifică Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum aparținând utilizatorilor finali prin includerea utilizatorilor de tip clienți casnici în categoria celor pentru care operatorii de distribuție concesionari au obligația de a finanța și realiza lucrările de proiectare și execuție a instalației de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri, cu recuperarea ulterioară a acestor costuri prin tarifele de distribuție.

Pe lângă această modificare, în Nota de prezentare sunt evidențiate principalele prevederi suplimentare față de varianta în vigoare a procedurii:

  • posibilitatea utilizatorilor clienți casnici precum și a celor noncasnici, pentru care locul de consum este alimentat printr-o instalație de utilizare cu lungime de până la 2500 metri, de a încheia contractul de proiectare și execuție a instalației de racordare direct cu un operator economic atestat ales de aceștia; operatorul de distribuție concesionar are obligația de a rambursa ulterior utilizatorului costurile de proiectare și execuție, în maximum 5 ani de la data punerii în funcțiune a instalației de racordare; valoarea rambursată este cel mult egală cu valoarea prevăzută în avizul tehnic de racordare;
  • precizări privind soluția de racordare în cazul în care acesata se stabilește prin studiu de soluție și din studiul respectiv rezultă mai multe soluții de racordare posibile;
  • aplicarea procedurii atât locurilor de consum, cât și locurilor de consum cu instalații de stocare sau locurilor de consum și de producere, cu sau fără instalații de stocare, prevăzute cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum (prosumatori).

ANRE apreciază ca necesară aprobarea în procedură de urgență a proiectului de ordin, justificat de intrarea în vigoare începând cu data de 19.12.2020 a dispozițiilor legislative referitoare la racordarea clienților casnici.

Proiectul de ordin menționează că prevederile procedurii se aplică tuturor utilizatorilor de tip clienți casnici care au depus cereri de racordare ulterior termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 290/2020, respectiv după data de 19.12.2020.

Găsești mai multe informații în Proiectul de ordin, disponibil pe pagina ANRE.