Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

OUG 19 / 2019 – investiții în domeniul energiei

Această Ordonanță de Urgență aduce unele modificări normelor legislative legate de investiții și alocarea de fonduri publice. Domeniile vizate sunt dezvoltarea teritorială și regională, modernizarea infrastructurii, revizuirea mecanismelor de calcul și plată a unor active bancare, cum ar fi dobânzile.

În domeniul energiei, luând în considerare faptul că dezvoltarea economică nu este la acelaşi nivel în toate judeţele, decalajele între judeţe fiind în continuare semnificative, se propun măsuri speciale pentru reducerea lor, având în vedere inclusiv impactul social al respectivelor decalaje, cu efect economic şi social care au ca scop:
— accelerarea promovării investiţiilor în sectorul energiei electrice;
— dezvoltarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale prin introducerea posibilităţii de a se realiza acest lucru şi din fonduri publice de către UAT-uri sau asocieri ale acestora;
— asigurarea suportabilităţii costurilor legate de încălzirea populaţiei;
— asigurarea viabilităţii economice a producătorilor de energie electrică pe bază de cărbune;
— asigurarea viabilităţii economice a producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare.

Caracterul de urgenţă al prevederilor ce vizează acest domeniu rezidă atât în faptul că operatorii economici respectivi trebuie să aibă timpul necesar în vederea ajustării bugetelor de investiţii şi a planurilor de dezvoltare, cât şi în necesitatea îmbunătăţirii stării reţelelor din domeniul energetic. De asemenea, este necesară şi accelerarea investiţiilor în capacităţile de producere a energiei electrice pentru surmontarea unor potenţiale sincope în sector şi pentru a se evita importurile masive de energie electrică în lipsa dezvoltării capacităţilor de producere a energiei electrice.

Neadoptarea în regim de urgenţă a dispoziţiilor prevăzute în prezena ordonanţă de urgenţă pentru domeniul energiei poate duce la interpretări eronate ale prevederilor, ceea ce ar putea genera o multitudine de acţiuni în instanţă având ca rezultat blocarea activităţii ANRE, costuri ridicate de funcţionare a operatorilor economici — cu consecinţa directă a falimentului producătorilor de energie electrică pe bază de cărbune şi a producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare, în condiţiile în care aceştia deja se confruntă cu probleme majore financiare.