Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Ordinul ANRE 234 / 2019 – schimbarea furnizorului de energie sau gaz

Prin acest Ordin al ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei) se aprobă procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică sau gaze naturale, la cererea clientului final.

Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, denumită în continuare procedură, stabilește etapele procesului de schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligațiilor de plată, precum și schimbul de date dintre clientul final și operatorii economici implicați în procesul de schimbare a furnizorului.

Procedura se aplică clienților finali, furnizorilor de energie electrică/gaze naturale, denumiți în continuare furnizori, operatorilor de rețea și operatorului pieței de echilibrare din sectorul energiei electrice, după caz, implicați în procesul de schimbare a furnizorului.

Prezenta procedură nu se aplică în cazul:
a) preluării clientului final de către furnizorul de ultimă instanță pentru furnizarea energiei electrice/gazelor naturale în regim de ultimă instanță;
b) cedării consumatorilor izolați de gaze naturale de tip A sau de tip B operatorului de distribuție a gazelor naturale, concesionar al serviciului public de distribuție din unitatea administrativteritorială în care aceștia sunt situați.

Inițierea procesului conform procedurii de schimbare a furnizorului nu poate avea loc:
a) în situația pierderii dreptului de folosință al titularului contractului de furnizare a gazelor naturale/energiei electrice asupra locului de consum;
b) în ultimele 21 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a contractului de furnizare, prevăzute în acesta.

Documentul descrie toți pașii incluși în această procedură:

  • condițiile generale de schimbare;
  • etapele procesului;
  • întreruperea procesului, o dată ce a fost demarat;
  • regularizarea obligațiilor de plată după schimbarea efectivă a furnizorului;
  • reguli privind schimbarea furnizorului în cazul locului de consum cu mai mulți furnizori.

Emitent: ANRE

Publicat în: M.O. Partea I, nr.17/ 13.01.2020

Data intrării în vigoare 12.02.2020

Abrogă:

  • Ordinul ANRE nr. 105/2015
  • Ordinul ANRE nr. 47/2007
  • Ordinul ANRE nr. 47/2008
  • Art. 8, lit c) din Ordinului ANRE nr. 97/2018