Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ORDIN nr. 194 din 28 octombrie 2020 – pentru aprobarea Procedurii privind soluționarea reclamațiilor părților interesate în sectorul energiei

Coroborare cu cele mai recente modificări ale Legii energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012

– Aplicabilă la soluţionarea reclamațiilor, indiferent de titulatură, formulate de persoane fizice sau juridice, care urmează a dobândi sau care au calitatea de client final și/sau de utilizator

– Nu fac obiectul soluţionării plângerile al căror obiect depăşeşte 36 de luni de la data săvârşirii

– Înainte de a adresa o reclamație la ANRE spre soluționare, reclamantul are obligația ca, în prealabil, să se adreseze prestatorului de servicii/activități de a cărei prestaţie este nemulţumit. Începând cu 01 ianuarie 2021, reclamațiile adresate ANRE spre soluționare care nu sunt însoțite de răspunsul formulat de participantul la piaţa de energie sau lipsa dovezii transmiterii solicitării către acesta, conduce la clasarea cererii prin emiterea unui răspuns în acest sens

– Titularii de licențe au obligația ca, până la data de 20 decembrie 2020, să elaboreze proceduri proprii pentru soluționarea plângerilor în sectorul energiei

Publicat în MO nr. 1033/05.11.2020