Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ORDIN nr. 183 din 21.10.2020 – pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum aparținând utilizatorilor de tip clienți finali noncasnici prin instalații de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri

Transpunere a celor mai recente modificări ale Legii energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012:

Costurile cu proiectarea și execuția instalației de racordare (…) – suportate de către operatorii de distribuție (OD) concesionari.

Termenul de finalizare a activităților de racordare (…) – 90 de zile de la data obținerii acordului/autorizației pentru realizarea instalației de racordare, inclusiv recepția și punerea în funcțiune a acesteia.

Costurile OD concesionari cu realizarea instalațiilor de racordare (…) – vor fi recunoscute în tarifele de distribuție.

Utilizatorul noncasnic încheie cu OD un contract de racordare prin care se obligă să utilizeze locul de consum și să păstreze destinația acestuia pe o perioadă de 5 ani de la punerea în funcțiune a instalației de racordare; în caz de nerespectare, acesta este obligat să restituie OD contravaloarea lucrărilor de proiectare și execuție a instalației de racordare, proporțional cu perioada rămasă neutilizată (garanție financiară prevăzută în acest sens în cazul racordării unui loc de consum cu putere instalată mai mare de 1 MW/aprobării unui spor de putere pentru consum care conduce la o putere aprobată mai mare de 1 MW).

Publicat în MO nr. 1022/03.11.2020