Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Ordin nr. 15 din 10.03.2021 – pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum

Prosumatorii clienți casnici, respectiv clienți finali noncasnici care se racordează la rețeaua electrică de interes public, prin instalații de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri, vor fi racordați gratuit la sistemul de distribuție a energiei electrice.

Responsabilitatea racordării revine operatorului care are concesiunea serviciului public de distribuție în zona respectivă. În schimb, lucrările de realizare a instalației de utilizare revin prosumatorului și se fac pe cheltuiala proprie.

Acestea sunt câteva dintre prevederile Ordinului  ANRE nr.15 din 10.03 referitoare la Procedura privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum.