Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Ordin ANRE nr. 178/2020 – Regulament racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale

Stipulează:

  • obligația operatorului sistemului de distribuție de a racorda toţi solicitanţii la sistemul de distribuţie, în termen de 90 de zile de la data obţinerii autorizaţiei de construire și de a asigura finanţarea şi realizarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de extindere şi branşare a clientului final noncasnic a cărei lungime va fi până la 2.500 metri în maximum 90 de zile de la data obţinerii autorizaţiei de construire;
  • extinderea zonei concesionate pentru una sau mai multe localităţi;
  •  drepturile în cazul utilizării bunurilor proprietate a terților;
  •  posibilitatea unităţilor administrativ-teritoriale şi/sau asocierilor acestora, precum și asociațiilor de dezvoltare intercomunitară care solicită racordarea la sistemul de distribuție, de a utiliza fonduri nerambursabile în vederea finanțării racordării și înființării sistemelor de distribuție  inteligente