Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

H.G. 203/2019 – modernizarea rețelelor de distribuție

Conform normelor de organizare și funcționare a ANRE, Planurile naționale de acțiune în domeniul eficienței energetice sunt aprobate prin Hotărâri ale Guvernului.

La cererea ANRE, operatorii de distribuție înaintează către aceasta o listă de propuneri pentru îmbunătățirea eficienței energetice, împreună cu rezultatele preconizate și calendarul de implementare. În baza acestor propuneri, ANRE realizează Planul de acțiune și îl înaintează spre aprobare către Guvern.