Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Ce trebuie să știe prosumatorii referitor la conformitatea echipamentelor

Pentru clarificarea unor aspecte referitoare la conformitatea tehnică a echipamentelor din instalațiile de producere a energiei electrice deținute de prosumatori, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a transmis o informare cu cerințele pe care acestea trebuie să le respecte.

Astfel, instalațiile de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum trebuie să respecte:

  • condiţiile de certificare a conformității cu cerinţele tehnice privind racordarea la reţelele electrice de interes public prevăzute în Procedura de notificare pentru racordarea unităţilor generatoare şi de verificare a conformităţii unităţilor generatoare cu cerinţele tehnice, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 51/2019;
  • condiţiile tehnice pentru instalaţiile de producere a energiei electrice dispuse de Norma tehnică – Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 228/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Verificarea conformității tehnice se realizează în cadrul procesului de racordare și se desfășoară în conformitate cu prevederile Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 19/2022, potrivit cărora:

a) prosumatorii au obligația să dovedească îndeplinirea cerințelor tehnice de către echipamentele care fac parte din instalațiile de producere a energiei electrice (invertoarele şi unităţile generatoare) și de către instalația de stocare, după caz, prin transmiterea certificatelor de conformitate şi a fişelor tehnice emise de fabricant, în copie, conținând toate datele şi funcţiile corespunzătoare, la operatorul de distribuție (OD) la rețeaua căruia se racordează locul de consum și de producere;

b) OD are obligația să verifice conformitatea tehnică a echipamentelor care fac parte din instalațiile de producere a energiei electrice;

c) transmiterea de către prosumator a documentelor menționate la lit. a), respectiv verificarea acestora de către OD, sunt obligatorii pentru punerea sub tensiune pe perioada de probe a instalaţiilor electrice de utilizare ale prosumatorului incluzând instalaţiile de producere a energiei electrice și, după caz, pe cele de stocare.

Certificatele de conformitate sunt documentele prin care fabricantul echipamentelor confirmă respectarea de către echipamente a cerințelor tehnice impuse de standardele europene în vigoare, astfel încât OD le sunt interzise solicitări ale oricăror altor documente în afară de cele prevăzute în procedură.

Pentru verificarea includerii unui anumit model de invertor în lista OD, este necesar ca persoana interesată să consulte lista publicată pe pagina de internet de către OD la rețeaua căruia urmează a se racorda. În cazul în care, într-o listă publicată de operator, nu se regăsește un model de invertor care este conform cu cerințele normei tehnice, OD care a primit solicitarea de racordare are obligația de a îl include în listă și de a publica lista respectivă actualizată.

Informațiile despre invertoare publicate de OD pe paginile de internet proprii pot fi consultate prin accesarea:

Delgaz Grid

Distribuție Energie

e-Distribuție

Distribuție Oltenia