Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ANRE a stabilit noile reguli pentru desemnarea FUI (furnizori de ultimă instanță)

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a anunțat noi prevederi cu privire la desemnarea furnizorilor de ultimă instanță (FUI), aprobate prin ordin al președintelui instituției. FUI are rolul de a prelua în mod automat clienții finali care rămân fără furnizor de energie electrică.

⚡ Introducerea obligației FUI care are cea mai mare cotă de piață într-o zonă de rețea, de a prelua locurile de consum care, la data intrării în vigoare a Ordinului ANRE nr.91/2022, nu au contract de furnizare, și care nu sunt deconectate;

⚡ Introducerea unui sistem alternativ pentru nominalizarea FUI care preia automat clienții constând într-un sistem de rotație lunară. Astfel, în acest scop se stabilește lista FUI în ordinea descrescătoare a cotei de piață, fiecare FUI din listă fiind nominalizat pe rând, lunar, pentru a prelua automat clienții care în acea lună rămân fără furnizor. În același timp, pentru perioadele în care nu sunt impuse măsuri de sprijin prin legislația primară, sistemul de nominalizare implică obligația FUI de a transmite prețul de ultimă instanță cu cel puțin 7 zile înaintea lunii pentru care se face nominalizarea, astfel încât să fie cunoscută Lista de nominalizare a FUI, într-un termen care să permită transmiterea solicitării de preluare;

⚡ Introducerea preluării automate de către FUI nominalizat a clienților noncasnici cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare de cel mult 1 MVA, în situația încetării contractului de furnizare a energiei electrice prin ajungere la termen sau prin reziliere de către furnizorul actual;

⚡ Limitarea perioadei în care un client poate fi în portofoliul unui FUI, respectiv 12 luni în cazul clienților casnici și clienților noncasnici cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare de până la 1 MVA, și de 6 luni în cazul clienților noncasnici cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare de peste 1 MVA. Cu 30 de zile anterior datei de încetare a relației contractuale, FUI notifică clienților încetarea furnizării energiei electrice, sau după caz prelungirea perioadei de furnizare, cu precizarea perioadei pentru care asigură furnizarea energiei electrice. Cu toate acestea, dacă la sfârșitul perioadei, clienții nu au reușit să încheie un contract pe piața concurențială, pot să beneficieze în continuare de serviciile unui FUI dacă solicită acest lucru”, au transmis reprezentanții ANRE.

La sfârșitul lunii iunie, Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat Ordinul președintelui ANRE nr. 91/2022 privind aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanță a energiei electrice.

Noul ordin stabilește clar:

  • Modalitatea de desemnare a furnizorilor de ultimă instanță;
  • Modalitatea de stabilire pentru fiecare lună a FUI nominalizat, care are rolul principal de a prelua în mod automat (fără o cerere expresă în acest sens) clienții finali care nu mai au asigurată furnizarea energiei electrice;
  • Modalitatea/condițiile de preluare de către FUI a clienților finali care nu mai au asigurată furnizarea energiei electrice;
  • Modalitatea de facturare de către FUI a consumului de energie electrică al clienților finali preluați.

Ordinul emis la sfârșitul lunii iunie unifică mai multe regulamente într-o singură reglementare. Este vorba despre Regulamentul de desemnare a FUI de energie electrică, Regulamentul de preluare de către FUI a locurilor de consum ale clienților finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă și Contractul cadru de furnizare a energiei electrice la clienții finali preluați de către FUI.

Oficialii ANRE au explicat că această ultimă reglementare a fost necesară pentru adoptarea unor măsuri care să asigure continuitatea în alimentarea cu energie electrică a clienților finali și pentru o mai bună gestiune a fluxului de preluare a clienților de către FUI.